Nota de premsa Prodiscat Pediàtric

Hi ha un important nombre d’alumnes que veuen minvada la seva progressió en els estudis perquè presenten un trastorn d’aprenentatge. Coneixedor d’aquest Fet i preocupat per a millorar la situació d’aquests alumnes, el Departament d’Ensenyament ha publicat diversos protocols per tal que els mestres tinguin una eina útil per a ajudar als alumnes que presenten un trastorn d’aprenentatge i per tal que aquest no sigui un impediment per a que aprenguin i es desenvolupin cognitivament correctament. El Prodiscat, un protocol dirigit a detectar la dislèxia a les aules i per a proporcionar a mestres eines per a que els alumnes amb dislèxia aprenguin, va ser el primer dels protocols en ser publicat.

Llegir més

Ens trobaràs a: