El meu nen sempre treu llet. Es normal?

El reflux gastroesofàgic o regurgitació és la sortida del contingut de l’estómac cap a la boca.

La diferència amb el vòmit és que la regurgitació té un volum petit i, a més a més, no requereix que el nen faci cap esforç per a realitzar-la, és a dir, la regurgitació és “espontània” i, sovint,  més freqüent en alguns canvis posturals o també quan el lactant fa petits esforços com per exemple riure.

En els lactants l’origen d’aquest problema és multifactorial, destacant la manca d’efectivitat de l’esfínter esofàgic inferior i una motilitat esofàgica ineficaç com a factors desencadenants principals.

En general podem dir les causes que propicien el reflux van desapareixent/millorant a mesura que el lactant va madurant, es va fent gran, i, per això, la freqüència de les regurgitacions disminueix a partir dels tres mesos de vida dels nens.

Tot i que la majoria de lactants que tenen regurgitacions no presenten cap símptoma, en algunes ocasions podem trobar lactants amb simptomatologia que es pot adjudicar al propi reflux com pot ser irritabilitat, rebuig de l’aliment ( el nen comença a menjar i a mitja presa es troba malament), manca de guany ponderal o tos per pas del contingut gàstric a l’arbre respiratori .

El pediatre del nen valorarà si cal tractament en funció dels símptomes Aquest tractament pot anar des de recomanacions posturals, canvis dietètics i, si cal i en poques ocasions, tractament farmacològic.

En general, però, el lactant es “curarà” sol a mesura que vagi creixent i madurant.

Per a més informació http://enfamilia.aeped.es/temas-salud/reflujo-gastroesofagico-en-bebes

Ens trobaràs a: