24 novembre, 2016 Paido Salut Infantil

Consideracions bàsiques si el teu nadó neix prematur

Un de cada 10 nens que neixen al mon és prematur i la majoria evolucionaran satisfactòriament. La doctora Roser Porta, responsable de la Unitat de Neonatologia de l'Hospital Dexeus, juntament amb Salud de la Mujer Dexeus, expliquen recomanacions importants en l'atenció del nadó prematur i les seves famílies.

Si el teu fill o filla neix abans de les 37 setmanes de gestació els professionals, obstetres i pediatres, et diran que has tingut un nadó prematur. Tal com expliquen al blog de Salud de la Mujer Dexeus, uns 25000 nens que neixen a l’any al nostre país són prematurs, però cal tenir en compte que només els “grans” prematurs, els que neixin abans de les 28 setmanes de gestació, seran els que tinguin major risc de complicacions greus.

Salud de la Mujer Dexeus, en col·laboració amb la Dra Roser Porta, donen recomanacions a les famílies que us heu d’enfrontar al fet que el vostre nadó neixi abans de temps:

  • Sempre que es pugui preveure el gran prematur ha de néixer a una Unitat de Neonatologia de Nivell III
  • Implicació del pares en el dia a dia, hora a hora, del vostre fill prematur
  • Alimentació amb llet materna, la més adequada per al nadó prematur
  • Tenir el nadó pell a pell, el mètode cangur afavoreix la bona evolució del prematur
  • Implicació dels pares en les cures bàsiques del nadó, preguntar al metge els dubtes que pugueu tenir
  • Pensar en el moment present del nadó
  • Altres qüestions d’interès seran conèixer les prestacions socials per a pares de prematurs, planificar visites futures de seguiment del prematur, tenir cura en evitar el contagi d’infeccions, estar en contacte amb altres famílies que han passat per la mateixa situació.

Totes aquestes recomanacions i més ho podeu trobar directament al Blog de Salud de la Mujer Dexeus.