18 novembre, 2015 Paido Salut Infantil

Dia Universal de la Infància

Paido Salut Infantil Quirón DexeusEl 20 de novembre de 1959 l’Assemblea General de l’ONU va aprovar la Declaració Universal dels Drets dels Infants.  Aquesta declaració no tenia un caràcter legal vinculant i per tant no era suficient . Per aquest motiu, i després de molt treball, el 20 de novembre de 1989 es va consensuar la Convenció sobre els Dret del l’Infant, i aquest text sí que té un caràcter legal de compliment obligatori pels països que el van signar. Des d’aleshores, cada 20 de novembre, es celebra el Dia Universal de la Infància.

Aquest dia es recorda tot el que s’ha avançat en millorar la vida dels nens i nenes del planeta però també és un dia per cridar l’atenció sobre els infants més desfavorits i conscienciar a la població de la importància de seguir treballant per a millorar el benestar de tots els infants. Els infants són el col·lectiu més vulnerable i el que més pateix els problemes del món amb les seves crisis, siguin de tipus que siguin.

La Convenció dels Drets de l’Infant recull 54 articles sobre drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics de tots els infants. La seva aplicació és obligatòria pels països que l’han ratificada. La Convenció també defineix les obligacions i responsabilitats dels pares, mestres, professionals de la salut, investigadors i també dels mateixos infants.

Dels 195 estats independents representats per les Nacions Unides , 192 països membres van signar la Convenció i 2  no l’han ratificada.

Els principals Drets de la Infància es poden resumir dient que tots els nens i nenes del món tenen dret a una vida digna i un entorn saludable, a viure amb la família, a una educació de qualitat, a participar en la vida social, política i cultural, tenen dret a protecció i també a rebre informació.

Aquesta informació prové d’Unicef. Podeu ampliar-la amb els següents enllaços.

https://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/dia-internacional-nino

http://www.unicef.es/infancia/derechos-del-nino/convencion-derechos-nino