Dr. Vicente Molina Morales

Dr. Vicente Molina Morales

Cap del Departament de Pediatria

• Neonatologia
• Lactància Materna
• Alimentació del nounat i lactant
• Pediatria general
• Vacunacions

Consultori Online

Dra. Núria Curell Aguilà

Dra. Núria Curell Aguilà

Pediatria

• Pediatria general i preventiva
• Medicina de l’adolescència
• Vacunacions i prevenció d’infeccions
• Alimentació infantil i adolescents
• Prevenció trastorns de conducta

Dr. Josep Maria Cubells Fuentes

Dr. Josep Maria Cubells Fuentes

Pediatria

• Pediatria general
• Pediatria preventiva
• Detecció precoç de la sordera
• Vacunacions
• Avaluació del desenvolupament pondero-estatural

Dr. Josep Maria Gairí Tahull

Dr. Josep Maria Gairí Tahull

Pediatria

• Pneumologia pediàtrica
• Sibilances recurrents
• Espirometria
• Bronquitis Obstructives
• Acondroplasia

Dra. Marisol Florensa Brichs

Dra. Marisol Florensa Brichs

Pediatria

• Avaluació de l’estat nutricional
• Examen físic del nounat
• Infeccions respiratòries agudes
• Vacunacions
• Adopció nacional i internacional

Dr. Xavier Viñallonga Sardà

Dr. Xavier Viñallonga Sardà

Pediatria

• Malalties de la pell
• Alimentació infantil
• Bronquitis
• Diarrees
• Avaluació del desenvolupament

Dr. Vicente Molina Morales

Dr. Vicente Molina Morales

Cap del Departament de Pediatria

• Neonatologia
• Lactància Materna
• Alimentació del nounat i lactant
• Pediatria general
• Vacunacions

Consultori Online

Dra. Núria Curell Aguilà

Dra. Núria Curell Aguilà

Pediatria

• Pediatria general i preventiva
• Medicina de l’adolescència
• Vacunacions i prevenció d’infeccions
• Alimentació infantil i adolescents
• Prevenció trastorns de conducta

Dr. Josep Maria Cubells Fuentes

Dr. Josep Maria Cubells Fuentes

Pediatria

• Pediatria general
• Pediatria preventiva
• Detecció precoç de la sordera
• Vacunacions
• Avaluació del desenvolupament pondero-estatural

Dr. Josep Maria Gairí Tahull

Dr. Josep Maria Gairí Tahull

Pediatria

• Pneumologia pediàtrica
• Sibilances recurrents
• Espirometria
• Bronquitis Obstructives
• Acondroplasia

Dra. Marisol Florensa Brichs

Dra. Marisol Florensa Brichs

Pediatria

• Avaluació de l’estat nutricional
• Examen físic del nounat
• Infeccions respiratòries agudes
• Vacunacions
• Adopció nacional i internacional

Dr. Xavier Viñallonga Sardà

Dr. Xavier Viñallonga Sardà

Pediatria

• Malalties de la pell
• Alimentació infantil
• Bronquitis
• Diarrees
• Avaluació del desenvolupament

Ens trobaràs a: