L’al·lèrgia és una resposta exagerada del sistema immunitari quan entra en contacte amb diferents elements externs (al·lèrgens) que li són nocius. L’especialista en al·lergologia pediàtrica disposa de diferents tests (cutanis, analítics i de provocació) per a diagnosticar i poder tractar amb efectivitat patologies relacionades amb els següents temes:

 • Al·lèrgia respiratòria: asma i rinitis
 • Al·lèrgia alimentària: llet, ous, fruits secs, …
 • Al·lèrgia a medicaments: antibiòtics, antiinflamatoris,…
 • Al·lèrgia cutània: urticària, dermatitis ….
L’equip de cirurgia pediàtrica del nostre departament està format per diferents professionals que atendran els problemes quirúrgics que pot presentar un nen des de les primeres hores de vida i fins a la seva adolescència.

El camp de la cirurgia pediàtrica inclou: diagnòstic i assessorament prenatal, cirurgia neonatal, cirurgia general, cirurgia plàstica i cirurgia urològica.

  • Cirurgia neonatal: tractarà malformacions congènites com l’atrèsia d’esòfag, l’omfalocele, gastròsquisi, patologia toràcica, complicacions dels nadons prematurs greus com l’enterocolitis i més corrents com les hèrnies…
  • Cirurgia general: hèrnies, apendicitis i altres patologies abdominals com la invaginació intestinal, mal rotació intestinal, peritonitis primària, etc. També altres patologies que pot tractar el cirurgià pediàtric seran la fimosi, criptorquídia i patologia testicular, limfangiomes, patologia toràcica, problemes cutanis…
  • Cirurgia plàstica: Les àrees de interès son les malformacions facials en especial la fissura de llavi i paladar, les malformacions del pavelló auricular y les tumoracions de cara i coll a la infància.
  • Cirurgia urològica: Assessorament i tractament quirúrgic de les anomalies genitals, les disfuncions de la bufeta de l’orina i les anomalies de l’arbre urinari, ja siguin prenatals, en el nounat, i durant la infància i adolescència.
   • Anomalies genitals que a més de la fimosi inclou el penis ensorrat, palmejat, hipospàdies, epispàdies, criptorquídia, varicocele i també malformacions congènites greus com l’extròfia vesical.
   • Disfuncions de la bufeta de l’orina com la incontinència per diferents causes, bufeta neurogènica ja sigui per malformacions congènites com post traumàtica d’entre altres causes.
   • Anomalies de l’arbre urinari com l’èctasi i hidronefrosis, megaurèter, sistemes dobles, urèter ectòpic, reflux vèsico-ureteral, diverticles, ureteroceles, vàlvules d’uretra posterior i d’altres anomalies.

En general, gran part de les intervencions es duran a terme de forma ambulatòria amb l’objectiu que el nen estigui ingressat només les hores imprescindibles i pugui fer el postoperatori a casa seva. Aquestes intervencions ambulatòries tindran prèviament una visita preoperatòria per a valoració del nen i dels estudis preoperatoris que hagi demanat el cirurgià per a la intervenció.

El tractament del nen des del punt de vista quirúrgic requerirà d’un equip integrat, a més a més del cirurgià, per anestesistes, pediatres, infermeres i altre personal sanitari, així com també de les unitats de nounats i UCI de nounats i, si és necessari, de la unitat de cures intensives de l’Hospital Universitari Quiron Dexeus.

El Departament de Pediatria disposa d’atenció per part de l’equip de Cirurgia Pediàtrica cada dia de l’any.

Les malalties de la pell dels nens necessiten ser tractades per un dermatòleg que tingui una formació específica en el diagnòstic i tractament d’aquest grup de pacients.
L’especialista en dermatologia pediàtrica del nostre departament diagnosticarà, tractarà i farà el seguiment oportú, entre d’altres, de les patologies següents:

 • Dermatitis atòpica
 • Dermatitis del bolquer
 • Dermatitis seborreica
 • Acne
 • Berrugues i mol·lusc contagiós
 • Infeccions cutànies
 • Nevus
 • Malformacions vasculars

L’alimentació és un pilar fonamental en la salut dels nostres pacients. El que mengen els nens influeix en el seu creixement i en el seu desenvolupament físic i intel·lectual, pot afectar a la seva salut i prevenir l’aparició de malalties o millorar la seva evolució. En l’etapa infantil, edat escolar i adolescència és quan s’adquireixen els patrons de conducta alimentària.
Els nostres experts en nutrició infantil ajudaràn als pares a adequar l’alimentació del nen en diferents situacions com són:

 • Alimentació en el sobrepès i obesitat
 • Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries
 • Excés de colesterol
 • Consells per a dietes vegetarianes
 • Excés de colesterol
 • Consells per a dietes vegetarianes
 • Dietes per a esportistes
 • Dietes per diabetis i altres malalties cròniques
L’endocrinologia pediàtrica és una subespecialitat de la pediatria que s’encarrega d’estudiar les malalties de les glàndules del cos del nen i les seves hormones. Els principals temes que tracta són:

   • Problemes de creixement
   • Problemes de la pubertat
   • Patologia de la tiroide
   • Diabetis mellitus
   • Patologia de la glàndula suprarenal
   • Patologia de la glàndula hipòfisi
   • Obesitat
   • Dislipèmies (trastorns del colesterol i triglicèrids)
L’especialista en fisioteràpia respiratòria disposa de diferents tècniques per a fer manipulacions sobre la caixa toràcica del nen per a drenar les secrecions respiratòries.

És un tractament individualitzat sobre cada nen amb l’objectiu de millorar la seva mecànica respiratòria i ajudar a disminuir el risc de sobre infeccions respiratòries.

La fisioteràpia respiratòria ajuda a eliminar l’excés de mucositat de la via respiratòria pel que els nens que se’n poden beneficiar seran els afectats per asma, rinitis, bronquitis, bronquiolitis, bronquièctasis….

L’especialista en gastroenterologia pediàtrica s’encarrega del diagnòstic i tractament de les malalties de l’aparell digestiu, d’entre les quals destaquen com a més freqüents:

 • Reflux gastroesofàgic
 • Rebuig de la ingesta
 • Estancament ponderal
 • Esofagitis eosinifílica
 • Gastritis per Helicobacter Pylori
 • Dolor abdominal recurrent
 • Síndromes malabsortius
 • Malaltia celíaca
 • Estrenyiment
 • Malalties inflamatòries intestinals
 • Malalties del fetge i vies biliars
 • Intoleràncies digestives a la lactosa i a la fructosa
L’especialista en genètica clínica s’encarrega del diagnòstic, atenció i assessorament del nen i famílies en les quals es detecta una malaltia genètica.

Per a arribar al diagnòstic el genetista farà ús de mètodes clàssics com la història dels antecedents familiars i exploració dels signes clínics del nen, així com de mètodes més moderns i específics com són les tècniques analítiques de l’ADN a partir d’una petita mostra de sang del pacient.

Aquesta subespecialitat de la pediatria s’encarrega d’investigar les malalties de la sang i òrgans com el moll de l’os, els ganglis i la melsa. Les patologies hematològiques del nen que es poden investigar i tractar des del servei de pediatria ambulatòria són:

 • Estudi de les anèmies: manca de ferro, talassèmies,…
 • Malalties de les plaquetes com la trombocitopènia immune primària
 • Malalties de la coagulació com les hemofílies
L’any 2002 es va concedir la certificació a l’Hospital Universitari Quiron Dexeus de “Hospital Amigo de los Niños”, que és una iniciativa promoguda per UNICEF i fa referència a la promoció i ajuda de la lactància materna.
L’especialista en lactància materna ajudarà a la mare que té problemes per alletar al nadó amb un diagnòstic precoç i tractament de les situacions que poden complicar aquesta lactància com pot ser en primer lloc, i com a més freqüent, la posició del nadó al pit. També ajudarà en cas d’ingurgitació del pit, mastitis, abscessos, pit i mugró dolorós, fre lingual curt….
L’especialista en logopèdia s’encarrega entre d’altres de:

 • Endarreriments i trastorns del llenguatge
 • Errors de pronunciació i dislàlies
 • Deglució atípica
 • Dificultats per aprendre a llegir i escriure
 • Dislèxia

La nefrologia pediàtrica té com a objectiu l’estudi i tractament de nens i adolescents amb malalties renals. Aquesta especialitat també s’encarrega del diagnòstic precoç i prevenció de patologies renals en els infants a fi de protegir-los al llarg del seu desenvolupament.  Dins d’aquesta àrea es controlaran, d’entre altres:

 • Estudi de la funció renal
 • Infeccions urinàries de repetició
 • Nefropaties derivades del reflux vesico ureteral
 • Malalties quístiques del ronyó
 • Síndrome nefròtica
 • Hematúries
 • Hipertensió arterial
El nostre centre ofereix un equip d’especialistes dedicats al tractament quirúrgic de patologies neurològiques i cranials. El seu camp d’acció inclou:

 • Malformacions congènites com hidrocefàlia, espina bífida, craniosinostosi, malformacions craniofacials…
 • Tractament quirúrgic i seguiment de traumatismes cranials
 • Cirurgia de tumors del sistema nerviós
La neurologia infantil és una especialitat que comprèn múltiples patologies que afecten tant al sistema nerviós central com al perifèric des del naixement fins a l’adolescència.

Entre les malalties neurològiques que aborda hi trobem:

 • Retard de desenvolupament
 • Epilèpsia i convulsions febrils
 • Malalties genètiques amb afectació neurològica
 • Seguiment de seqüeles en el prematur

En les situacions que ho requereixin, aquesta especialitat està coordinada amb les Unitats de psicologia i psiquiatria del nen i adolescent

L’equip multi disciplinar d’aquesta Unitat té cura de la prevenció, el diagnòstic i el tractament integral de la patologia bucodental des del lactant fins a l’adolescent. Per arribar al diagnòstic més acurat disposem de les tècniques d’imatge més avançades.

Les àrees d’actuació d’aquesta Unitat inclouen:

 • Higiene dental
 • Traumatismes bucodentals
 • Càries: prevenció, diagnòstic i tractament
 • Maloclusions i malposicions dentals: ortodòncia
La pneumologia pediàtrica és una especialitat que abasta múltiples
patologies de l’aparell respiratori des del naixement fins a l’adolescència, entre elles:

 • Displàsia broncopulmonar del prematur.
 • Malformacions broncopulmonars congènites.
 • Bronquitis de repetició.
 • Infeccions respiratòries.
 • Asma.

En les situacions que ho requereixin, aquesta especialitat està coordinada amb les Unitats d’al·lèrgia, otorinolaringologia i fisioteràpia respiratòria.

El servei de pediatria disposa de dues unitats de psicologia i psiquiatria infantil. Aquestes unitats, EPSIA-Dex i UPP!, atendran nens i adolescents amb problemes emocionals, del comportament, del desenvolupament i de l’aprenentatge.

EPSIA-Dex:

 • Unitat de detecció i tractament dels trastorns d’aprenentatge per a diagnòstic i tractament de les dificultats en les àrees que compren l’aprenentatge (TDAH, dislèxia, discalcúlia, alteració de les funcions executives, altes capacitats intel·lectuals….
 • Unitat de trastorns emocionals i de conducta: trastorns de la son, d’alimentació, de l’estat d’ànim, dificultats de relació, problemes psicosomàtics…
 • Unitat d’adopció amb l’objectiu del seguiment i acompanyament en el procés adoptiu, tant pre com post adopció.
 • Unitat de trastorns del desenvolupament 0-4, ja siguin problemes cognitius, motrius, del llenguatge i afectivitat.
 • Unitat del llenguatge, parla i comunicació: trastorns específic del llenguatge, dificultats en el llenguatge, dislàlies, quequeig, trastorns articulatoris i de la deglució…
  Unitat d’atenció a seqüeles del dany cerebral secundàries a problemes perinatals, traumatismes…

Epsia-Dex – Descarregar PDF

Els pediatres de la Unitat de Neonatologia atenen la consulta de seguiment neonatal per a fer un seguiment específic del gran prematur i d’altres nadons amb risc de trastorns del desenvolupament, des del moment de l’alta i fins als 3-5 anys de vida.

L’objectiu d’aquesta unitat és oferir un suport als pares després de l’alta i, conjuntament amb el pediatre del nen, identificar precoçment alteracions que puguin aparèixer en el seu desenvolupament per remetre’l a unitats especialitzades en els problemes que pugui presentar.

Aquesta especialitat es dedica a l’estudi de les lesions de l’aparell locomotor infantil i adolescent, siguin congènites o adquirides, traumàtiques, infeccioses o tumorals. Està orientada al diagnòstic i tractament de les malalties que afecten els ossos, articulacions, lligaments i tendons:

 • Traumatismes
 • Artritis i osteomielitis
 • Anomalies de posició d’extremitats
 • Peus plans, valgs, i buits
 • Asimetries d’extremitats
 • Sinovitis de maluc
 • Malaltia de Perthes, Osgood-Schlatter, Sever…
 • Diagnòstic prenatal de malformacions
 • Atenció del nen i adolescent amputat
 • Anàlisi de la marxa i el moviment

Ens trobaràs a: