18 maig, 2016 Paido Salut Infantil

Infecció per enterovirus

enteroEl Departament de Salut de la Generalitat ha emès un comunicat que anuncia que prop de 40 infants, menors de 6 anys, han patit complicacions neurològiques secundàries a una infecció per un enterovirus. La majoria dels nens malalts han evolucionat favorablement. A partir del comunicat emès us volem explicar el següent:

Es tracta d’una infecció produïda per un serotip concret d’un enterovirus no polio. D’enterovirus no polio hi ha més de 100 tipus diferents. Els enterovirus tenen una distribució mundial i en el nostre medi són infeccions que predominen en temps d’estiu i tardor.

En general aquests virus produeixen malalties febrils lleus i sense seqüeles. Els símptomes més habituals són mal de coll amb faringitis, aftes a la boca, diarrees, erupcions a la pell i també poden ocasionar meningitis asèptiques (“meningitis vírica”).

La preocupació actual és que en ocasions aquest serotip concret d’enterovirus pot ser la causa de malaltia neurològica més greu amb encefalitis o paràlisis flàccida aguda, pel que si en el curs d’un quadre febril el nen presenta somnolència cridanera, tremolors, o altres símptomes neurològics és important que acudiu al pediatre.

I quina és la millor manera de prevenir aquesta infecció?

El seu contagi és per via fecal-oral i per les gotes respiratòries al tossir o esternudar. També persones que no tenen símptomes poden excretar el virus i encomanar-lo. Aquests virus sobreviuen en superfícies pel que també es pot transmetre per fòmits. A partir d’aquestes premisses la seva prevenció comporta:

  1. Rentat de mans!! al tornar del carrer, de l’escola, després de canviar bolquers, després d’anar al bany, abans de manipular aliments…Ja n’hem parlat molts cops (consultar aquí)
  2. Tapar la cara amb el colze al tossir o esternudar, utilitzar mocadors de paper per mocar-se i després tirar-los. També n’hem parlat, consulteu-ho aquí.
  3. Netejar superfícies que poden estar contaminades (per exemple el canviador dels bebès).
  4. El nen malalt no pot anar a l’escola mentre tingui símptomes de malaltia (tos, esternuts, diarrees).

Com veieu les mesures de prevenció són fàcils per a tots, mantinguem-les !

A més a més, com sempre que el vostre fill o filla no està bé, si teniu dubtes, consulteu amb el vostre pediatre

 

Tagged: