12 febrer, 2016 Paido Salut Infantil

La importància de la revisió ocular en nens menors de 3 anys

ph_9La valoració de la salut ocular està present en cada visita de revisió del nen sà .

Els pares haureu vist que al llarg del primer any de vida, el pediatre del vostre fill revisa els ulls del nen amb un llum. Sabeu que és el què fa?

I si el vostre infant ja té l’any també haureu vist que la infermera li fa una “foto” dels ulls que de fet és una mesura de refracció amb un autorefractor. Sabeu exactament què és el que mira aquesta prova?

En aquest post farem una breu revisió de la importància de la revisió de la salut visual en nens de 0 a 3 anys.

Es important revisar els ulls de l’infant des del seu naixement per a poder diagnosticar precoçment problemes greus com la microftàlmia, anirídia, cataractes, tumors oculars (retinoblastoma)… Totes aquestes malalties oculars diagnosticades en un període precoç poden tenir un pronòstic i evolució molt més favorables que si es diagnostiquen més tard, amb el risc en alguns cassos de ceguera permanent.

A part de la visió directa sobre els ulls del nen, el pediatre utilitzarà l’oftalmoscopi per enfocar directament la llum a l’ull de l’infant i obtenir així una dada molt important que és el reflex vermell de la retina que permet detectar algunes malalties oculars greus.

A més a més, a partir de l’any de vida, el pediatre us aconsellarà fer una revisió fàcil i ràpida de la refracció dels ulls del vostre nen o nena amb un autorefractor. Aquesta prova, ràpida, còmoda i senzilla, permet detectar precoçment problemes importants com l’ambliopia, miopia, hipermetropia i anisometropia. Una ambliopia que no es detecta, i per tant no es tracta de manera precoç, pot portar a problemes posteriors de caire educatiu, però a més a més, un pacient amb una ambliopia no corregida té més risc de ceguera en cas que es produeixi un accident sobre l’ull sà. Els resultats del tractament sobre l’ambliopia en quan a la visió final de “l’ull gandul” són molt bons si es comença abans dels tres anys, bons si es fa abans del sis anys i nuls si es fa a partir dels nou anys.

Breu glossari:Paido-Salut-Infantil_-Consulta-pediàtrica-ambulatoria_Sala-Proves

Autorefractor: és un aparell amb un sistema computeritzat que permet valorar de forma objectiva els errors de refracció, molt útil en el cas de nens petits.

Ambliopia: coneguda també com a “ull gandul”, és una malaltia en la que l’ull i el cervell no treballen junts tal i com ho haurien de fer. Pot tenir diferents causes com per exemple les cataractes congènites.

Anisometropia: és la diferència significativa entre els errors de refracció (miopia, hipermetropia i astigmatisme) dels dos ulls.

Reflex vermell: és la reflexió de la llum directa de l’oftalmoscopi sobre la retina, ha de ser brillant i simètrica.

La detecció precoç de problemes visuals en els infants permet un tractament més efectiu i una millor evolució!

Tagged: , ,