28 abril, 2014 Alicia

Nota de premsa Prodiscat Pediàtric

Hi ha un important nombre d’alumnes que veuen minvada la seva progressió en els estudis perquè presenten un trastorn d’aprenentatge. Coneixedor d’aquest Fet i preocupat per a millorar la situació d’aquests alumnes, el Departament d’Ensenyament ha publicat diversos protocols per tal que els mestres tinguin una eina útil per a ajudar als alumnes que presenten un trastorn d’aprenentatge i per tal que aquest no sigui un impediment per a que aprenguin i es desenvolupin cognitivament correctament. El Prodiscat, un protocol dirigit a detectar la dislèxia a les aules i per a proporcionar a mestres eines per a que els alumnes amb dislèxia aprenguin, va ser el primer dels protocols en ser publicat.

La dislèxia és el trastorn d’aprenentatge més prevalent, entre un 5 i un 15%, i suposa una dificultat en l’automatització de la lectura i de l’escriptura i soviet el càlcul que pot resultar molt incapacitant. Fa un any, des de l’Associació Catalana de Dislèxia, el Col·legi de Logopedes de Catalunya, ANNE Fundació i el Departament de Pediatria de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus, hem estat treballant en el disseny d’un protocol per als pediatres per a detectar la dislèxia en les visites de seguiment dels seus pacients. Creiem que els mestres i els pediatres tenen un paper fonamental en la detecció precoç i, és per això que, després de l’èxit que ha suposat el Prodiscat en l’entorn escolar, hem treballat en una versió per als pediatres.

El Prodiscat Pediàtric és una eina àgil de detecció i prevenció de la Dislèxia des de l’ àmbit de la Pediatria, que esdevé un instrument d’ observació molt útil i pràctic a l’ hora de realizar un cribratge de la població infantil amb aquest trastorn per a una posterior avaluació acurada per part d’un especialista i
tractament en cas que sigui necessari. L’àmbit d’aplicació és per a nens/nenes entre 4 a i 11 anys, coincidint amb l’inici de la lectura i l’escriptura al Cicle Infantil i el final de l’Educació Primària. A cada edat s’inclouen preguntes que representen fites importants per a assolir l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Les preguntes estan avalades per la literatura científica i per l’experiència professional d’anys del professionals que han dissenyat el protocol.

Esperem que el protocol tingui una bona acollida entre els pediatres i contribuir així a una detecció precoç del trastorn i que ajudi a minimitzar l’impacte d’aquest en els alumnes que el pateixen.

El 21 de novembre de 2013 a les 19h es farà la presentació oficial a la seu del Col·legi Oficial de Logopedes de Catalunya i seguidament el protocol estarà
accessible a la web de les quatre institucions que han elaborat el protocol.

Vincles associats: 
Protocol Prodiscat Pediàtric
Instruccions Prodiscat Pediàtric
Validació Prodiscat Pediàtric