2 octubre, 2015 Paido Salut Infantil

Nova vacuna enfront del meningococ B

vacbA partir del dia 1 d´octubre els pediatres ja disposem de la vacuna tant esperada enfront la meningitis B, ja que aquesta deixa de ser una vacuna només d’us hospitalari.

La principal causa de meningitis i malaltia meningocòccica invasiva actualment és el meningococ B, ja que enfront del meningococ C es vacuna a tota la població infantil des de l´any 2000.

La malaltia per meningococ B afecta principalment a nens per sota de 2-3 anys i també adolescents, però pot afectar a qualsevol edat. L´afecció és greu, pot ser mortal, i deixa seqüeles de tipus neurològiques o amputacions en un percentatge alt de casos.

La vacuna de la que disposem és una vacuna eficaç i protectora a totes les edats, s’administra a partir dels 2 mesos i és segura, tot i que fa més reacció del tipus febre, principalment si s’administra el mateix dia que d’altres vacunes del calendari, però el patró de febre pot controlar-se amb l’administració de paracetamol profilàctic.

El pediatre ja us anirà informant a les diferents visites de revisió dels vostres fills.

Per més informació:

http://enfamilia.aeped.es/prevencion/vacuna-meningococo-b