23 febrer, 2016 Paido Salut Infantil

Tos i més tos

remedios%20caseros%20tos%20infantilEl primer que cal saber de la tos és que no és una malaltia. La tos no és una malaltia, és el símptoma d’una malaltia i com a tal, fins que no millori la malaltia que l’ha originat, possiblement no millorarà la tos.

Com molt bé sabeu els pares, de tos n’hi ha de tots colors, més ben dit “de tots sorolls”: tenim la tos seca, com la irritativa de la picor al coll o la metàl·lica “perruna” de la inflamació de la laringe. Tenim  també la tos “amb pitus” de les bronquitis i de l’asma i finalment la tos humida o “productiva” en referència a la tos de mucositats que es mouen en el tracte respiratori. Aquesta tos productiva permet al nen moure les secrecions respiratòries i eliminar-les, ja sigui escupint-les o bé, en cas dels nens petits, empassant-se-les. Per tant sembla que la tos pot ajudar al nen a eliminar els mocs, no? Pot ser no caldrà evitar aquest reflex doncs.

Després d’aquesta breu introducció us podeu preguntar: cal tractar sempre la tos? quan us heu de preocupar per la tos?

Respecte a la primera pregunta es pot dir que, com ja s’ha dit, fins que no es tracti o millori la malaltia que origina la tos, aquesta no millorarà i, per tant, només en contades ocasions s’administrarà un “medicament per la tos”, i serà el vostre pediatre qui, si ho creu necessari, us recomani un medicament per calmar la tos del nen. Es a dir, no val qualsevol medicament per tractar la tos, ni que sigui “natural fet d’herbetes”.

D’entrada podem intentar millorar la tos del nen de cara a que no el molesti tant mantenint-lo ben hidratat, oferint-li líquids.  La mel barrejada amb un suc de taronja natural o un got de llet pot ser una opció per suavitzar la tos del nen, consultant abans amb el pediatre doncs a certes edats no és convenient prendre mel. Una altra mesura de la que podem disposar és el vapor d’aigua, ja sigui a través d’un humidificador o bé a partir d’un bany en aigua calenta en un ambient càlid i humit.

A part de fer-ho quan tinguem dubtes, cal consultar amb el pediatre en les següents situacions:

  • Si el nen tus i, a més a més, té dificultat per respirar, ja sigui perquè respira ràpid o bé perquè se li mou molt la panxa o se li marquen les costelles amb les inspiracions.
  • També si amb la tos el nen té mal aspecte o color.
  • Si quan tus té sorolls a l’inspirar (estridor de la laringitis) o a l’espirar (sibilants de les bronquitis).
  • Si és un bebè de menys de tres mesos que a més de la tos té febre.
  • Qualsevol nen amb tos de 3 dies d’evolució amb febre i sense signes d’estar refredat.
  • Si la tos impedeix que el nen mengi bé, dormi bé,…
  • Si passen 10-15 dies tossint i amb mucositat.

L’Associació de Pediatria d’Atenció Primària (AEPap) presenta un Decàleg de la Tos per als pares (el podeu consultar aquí). En aquest decàleg val la pena remarcar dos punts:tos

  • La tos aguda no ha de tractar-se amb calmants de la tos, mucolítics, expectorants, antihistamínics o descongestius nasals, especialment en menors de sis anys. En infants no està demostrat que aquests medicaments siguin eficaços per al tractament de la tos i els riscos superen els possibles beneficis. Si se n’usen, sempre han d’estar sota control mèdic.

  • Si s’elimina la tos hi hauria més retenció de mocs, menys oxigenació i més obstrucció de la via aèria. També hi hauria més risc d’otitis i pneumònia

Font d’aquesta informació de “Familia y Salud”