15 de maig: Dia internacional del mètode kangur

15 maig, 2018 Paido Salut Infantil

15 de maig: Dia internacional del mètode kangur

Ara mateix , a les Unitats Neonatals d’arreu del món, centenars de mil·lers de nadons estan practicant el mètode kangur, com fas tu amb el teu fill.

Coneixes els seus beneficis?

El mètode cangur (MK) és el contacte continuat pell a pell  entre la mare / pare i el bebè.

El MK és la millor manera de rebre i cuidar del vostre bebè, ja que permet establir els primers vincles afectius i promoure la seva maduració neurològica, millorar el seu creixement i desenvolupament, afavorir la lactància materna i proveir de les cures que necessiten la mare i el bebè. Aquest mètode es recomana per tots els bebès, prematurs o a terme, sans o malalts.

Un bebè sà necessita només el contacte pell a pell amb la mare/pare i aliment.

Si el bebè és prematur o de baix pes o està malalt, el contacte pell a pell en MK és imprescindible y contribueix en la base de les atencions mèdiques que se li han de proporcionar (Cures Centrades en el Desenvolupament).
Les Cures Centrades en el Desenvolupament és un model d’ atenció pel  bebè prematur que pretén millorar el seu desenvolupament psicomotor mitjançant  intervencions que afavoreixen el nadó i la seva família, entesos com una unitat. Aquest model d’atenció considera el nadó com un ser humà capaç de sentir, relacionar-se i intervenir en el seu desnvolupament,i els pares els principals soports del creixement del fill. Són intervencions disenyades per reduir l’ estrés a la Unitat de Cures Intensives Neonatals, reduir el dolor associat a proves diagnòstiques i tractaments invasius i facilitar la participació dels pares en la cura i atenció del seu fill/a.
Per això el MK , avalat per pediatres i infermeres especialistes en neonatologia de tot el món, és molt recomanat pels bebès sans i és imprescindible en bebès prematurs per aconseguir una millor i més ràpida recuperació.

Beneficis de la pràctica MÈTODE CANGUR en bebès prematurs

Regula la temperatura corporal del nadó segons les seves necessitats
Regula el ritme cardíac i respiratori
Redueix el plor del bebè
Més temps de tranquil.litat i de son profunda del bebè
Millora el descans de la mare/pare i el bebè
Afavoreix la lactància materna, estimula a la madre la producció de llet
La llet de la mare reforça el sistema immunitari del bebè
Disminueix el risc d’ infeccions que es poden adquirir a l’hospital
Millora la digestió i  disminueix el risc de còlics
Disminueix l’estrès del bebè i el dels pares, i disminueix el risc de depressió post part
Afavoreix el vincle afectiu-emocional entre el bebè i els pares
Els pares es senten més segurs i més protagonistes en les cures del seu fill/a
El bebè es sent més segur i protegit
Redueix el temps hospitalari i la família pot tornar abans a la normalitat

, , , , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte