EMBARÀS I MEDI AMBIENT

14 setembre, 2022
14 setembre, 2022 Paido Salut Infantil

EMBARÀS I MEDI AMBIENT

L’aire que respirem conté moltíssimes substàncies químiques i moltes d’aquestes poden ser perjudicials per la salut, més per un organisme en formació com és el fetus, ja que algunes d’aquestes substàncies poden travessar la barrera placentària.

Parlarem només de dos “tòxics” amb els que es pot tenir contacte cada dia.

  • Exposició a fum de tabac i cànnabis (“fumadores passives”)

El bebè pot tenir un baix pes al néixer, major risc de mort sobtada del lactant, problemes respiratoris des de ben petit, asma durant la infància i problemes cognitius. L’exposició ambiental durant la gestació a aquests tòxics està relacionada amb uns pitjors resultats acadèmics en l’època escolar.

  • Contaminació atmosfèrica i ozó

L’atmosfera està plena de partícules de diferents mesures. Les que preocupen més són les més petites podent arribar a les parts més profundes de l’aparell respiratori de la mare i travessar la barrera placentària.

L’ozó és un gas present de manera natural en l’atmosfera i que a baixes concentracions ens protegeix de les radiacions solars. El problema és que en les ciutats pot formar-se ozó en grans concentracions degut a la reacció química entre els òxids de nitrogen i els compostos orgànics volàtils en presència de la llum solar. Aquests dos productes químics es produeixen en la combustió dels vehicles, les fuites de gas, indústries i estacions de benzina.

De la mateixa manera que l’exposició al fum del tabac, l’exposició del fetus a la contaminació ambiental amb grans concentracions d’ozó pot fer que el nadó tingui un retràs de creixement intrauterí amb  baix pes al néixer i li por facilitar malalties respiratòries com l’asma.

Com sempre la prevenció és la clau!!

  1. No fumis
  2. Evita llocs on es permeti fumar
  3. Evita fer activitat física a prop de carreteres
  4. Passeja per parcs i arbredes
  5. Fes servir mascareta FPP2 en cas d’altes nivells de contaminació ambiental que pots consultar aquí.

Si tens previst quedar-te embarassada deixa de fumar, anima al teu entorn que deixi de fumar, procura passar al menys una hora al dia en un entorn natural i vigila la teva dieta evitant la ingesta d’alcohol, en parlarem aviat,  i evitant també la ingesta de grans peixos rics en mercuri que pots consultar aquí

, , , , , , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte