COVID-19 persistent?

13 desembre, 2021
13 desembre, 2021 Paido Salut Infantil

COVID-19 persistent?

Ja fa poc més d’un any l’Organització Mundial de la Salut va reconèixer una nova malaltia que deriva directament de la infecció per SARS-CoV2: la COVID-persistent.

Es defineix com la persistència de simptomatologia durant o fins a tres mesos després de la infecció per SARS-CoV2, encara que durant el diagnòstic d’infecció aguda l’infant hagi estat asimptomàtic com pot passar en un contacte positiu asimptomàtic. Aquesta simptomatologia persistent ha de durar de manera contínua o intermitent durant un mínim de 8 setmanes per a ser catalogat de COVID-persistent.
Un dels factors de risc associats al desenvolupament d’aquesta malaltia és l’asma.

El seu diagnòstic es basa en els símptomes compatibles un cop descartades altres malalties conegudes que poden causar els mateixos símptomes.

I quins són els símptomes de la COVID-persistent?

Els més característics són la fatiga i la dificultat per a concentrar-se, els malalts ho expressen com una “boira mental”, una fatiga mental que pot arribar a limitar la vida escolar. Està descrita també la pèrdua de memòria.

Altres símptomes són tos, dificultat per respirar, dolor toràcic, dolors articulars i/o musculars i debilitat, símptomes depressius o símptomes d’ansietat, mal de cap, febreta, pèrdua de l’olfacte i/o gust, problemes per dormir, problemes digestius, erupcions cutànies, palpitacions, marejos per tenir la tensió arterial baixa…

Quin tractament té?

Com sabeu,el COVID-19 no té un tractament específic. En els pacients afectats s’administren tractaments per millorar la simptomatologia i s’integren en una  de les unitats multidisciplinars creades per atendre aquesta malaltia ( rehabilitació, atenció a la salut mental, pneumòleg, cardiòleg, gastroenteròleg,…)

Quan s’aconsegueix que el pacient estigui 6 mesos lliures de símtomes es dóna d’alta de la unitat i es considera que ha superat la malaltia.

, , , , , , , , , , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte