Doctor, i per què no li recepta un antibiòtic?

20 febrer, 2017
Posted in General
20 febrer, 2017 Paido Salut Infantil

Doctor, i per què no li recepta un antibiòtic?

Una infecció pot ser vírica (produïda per un microorganisme de la família dels virus), bacteriana (produïda per un microorganisme de la família dels bacteris) o mixta (produïda per la coexistència dels dos tipus de microorganismes) . Les infeccions que estan produïdes per virus no es poden tractar amb antibiòtics ja que aquests tipus de fàrmacs són exclusius per als bacteris.

Per sort, en l’actualitat, els pediatres disposen d’eines a la consulta per poder determinar si, per exemple, una infecció tant freqüent en pediatria com pot ser una faringitis, està produïda per un virus o un bacteri i d’aquesta manera donar l’antibiòtic només si és una infecció bacteriana. Aquestes eines són els tests de diagnòstic ràpid: per poder fer un diagnòstic víric o bacterià d’una faringitis , per poder fer un diagnòstic de grip davant una febre, o bé d’una bronquiolitis per virus respiratori sincitial davant una bronquitis, etc.

Un cop el pediatre , gràcies als símptomes i signes que mostra el pacient, i resultats dels test de detecció ràpida (si és una infecció que en permet fer), ha pogut orientar que es tracta d’una possible infecció bacteriana, cal saber que no sempre serà necessària l’administració d’antibiòtics. Un cas típic en aquests cassos és l’otitis mitja aguda. En nens grans, la majoria d’otitis no necessiten que es tractin amb antibiòtic.

I per què cal anar amb cura amb l’ús d’antibiòtics?

Doncs perquè l’abús d’antibiòtics pot afavorir la creació de resistències dels bacteris cap a l’antibiòtic que abans era el seu tractament d’elecció. La resistència a l’antibiòtic fa que una malaltia que fa un temps es podia curar fàcilment amb un antibiòtic de primera línia, es converteixi en una malaltia difícil de curar.

Quan els pediatres decideixen no donar un tractament antibiòtic davant un quadre febril ho fan en funció de l’orientació diagnòstica del pacient, havent valorat l’edat de l’infant, símptomes, signes i resultats del test de diagnòstic ràpid si s’escau.

Podeu ampliar aquest tema aquí on trobareu un article on han participat les pediatres del Departament, Dra L. Santana i Dra M. Roger.

, ,