Febre, nens, termòmetres i xifres…

21 març, 2018
Posted in General
21 març, 2018 Paido Salut Infantil

Febre, nens, termòmetres i xifres…

La febre no és res més que l’augment de la temperatura del cos que es produeix com a mecanisme de defensa davant de factors externs.  Encara que té diferents causes, les més corrents, especialment en nens, són les infeccions.

Per mesurar la febre hi ha diferents tipus de termòmetres, actualment els més senzills i fiables són els digitals, i , a qualsevol edat, la temperatura axil·lar serà del tot fiable, tot i que de vegades haureu de tenir la força i paciència d’aguantar al nen quiet uns minuts amb el termòmetre sota el braç. Penseu que quan els pares, de vegades, ens dieu que no heu pogut prendre la temperatura al nen perquè no s’està quiet….simplement no ens ho podem creure.

La temperatura normal varia d’una persona a l’altra i també d’un moment del dia a un altre i com a norma general es considera febre una temperatura axil·lar de 38ºC o superior.

Quan el nen pateix una infecció, la reacció normal del seu organisme serà la febre. La febre serà l’aliada del nen per ajudar-lo a activar les “defenses” contra la infecció que l’ataca i poder combatre-la.

Es per aquest motiu que els pares ens sentiu dir als pediatres que no heu de tractar la xifra que marca el termòmetre sense valorar l’estat general del nen individualitzant el context. Dos exemples:

 • Nen, possiblement amb mocs al nas, a 38ºC, tranquil, bon color, jugant…no correu a donar-li l’antitèrmic, la febre que té és la “resposta” en front al virus que li ha causat aquest refredat
 • Nen a qui fa poc se li ha diagnosticat una grip, que està a 37ºC i “fet caldo”… dóna-li l’antitèrmic, que també té funció d’analgèsic, i el teu fill ara mateix no es troba bé.

Una cosa important, de vegades ens porteu els nens a urgències o a la consulta amb febre alta, per exemple 39’5ºC, i ens dieu ” no li hem donat res perquè ho vegis”… Mares i pares: nosaltres us creiem si ens dieu que el vostre fill està fent febre, però si té aquesta temperatura alta i possiblement en alça, el nen o nena no es troba bé i està irritable. Doneu-li l’antitèrmic de camí al pediatre, el nen es trobarà més bé, estarà menys irritable i el podrem visitar millor.

Ni el grau de febre, ni la mala resposta als antitèrmics, són signes de gravetat. El que ens ha de preocupar és si no veiem bé al nen o també si està postrat, irritable, amb dificultat per respirar, vòmits persistents, taques a la pell o rigidesa del clatell.

Quan un nen té febre és molt important que prengui líquids amb freqüència per tal de que estigui ben hidratat.

El tractament de primera elecció és el paracetamol, preferiblement per via oral, seguint les dosis recomanades segons el pes del nen. El paracetamol es pot administrar cada 4-6 hores. En algunes ocasions es pot fer servir l’ibuprofè, però mai abans dels 6 mesos d’edat, i sense alternar amb el paracetamol de forma rutinària.

Repetim: la febre no és una malaltia, la malaltia serà la causa que ha originat la febre.

Tot i no ser una malaltia per ella mateixa, hi ha unes situacions en les que haureu de consultar amb el pediatre precoçment, ja sigui a la consulta, si l’estat general del nen és bo, o bé al servei d’urgències si el vostre pediatre no us pot atendre o bé creieu que el nen no té un bon estat general.

Quines són aquestes situacions?

 • Febre en lactants, especialment en els menors de 3 mesos.
 • Febre alta (de més de 40ºC) a qualsevol edat.
 • Irritabilitat amb plor difícil de calmar.
 • Decaïment malgrat haver baixat la febre.
 • Taques a la pell que han aparegut coincidint amb la febre o en les hores prèvies.
 • Rigidesa de clatell, dificultat per flexionar el coll.
 • Convulsió o pèrdua de coneixement.
 • Dificultat per respirar, respiració ràpida o agitada.
 • Rebuig de líquids de forma continuada.
 • Vòmits molt freqüents.
 • Si no orina o orina molt poc.

Encara que no hi hagi cap d’aquests signes d’alerta, convé consultar amb el pediatre si la febre dura més de 24-48 hores, i també si s’acompanya de qualsevol símptoma estrany o anormal.

Per més informació consulteu “en família” o bé el “decàleg de la febre

Només hem de tractar la febre amb antitèrmics si aquesta origina malestar o bé si es tracta de febre elevada

,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte