Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Entrada Pediatria

Access to the Pediatrics Department.


Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Instalacions

Reception and facilities of the Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Directori

Facilities Pediatric Outpatient Service.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Entrada Odontologia

Access to Dental Unit.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Recepcio2

Hall of Dental Unit.

Consulta pediàtrica ambulatoria.Box odontologia2

Facilities of Dental Unit.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Odontologia1

Patient in consultation at Dental Unit.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.RaigX

Technical Equipment.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Sala Espera3

Waiting room.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Despatx4

Office.

Consulta pediatrica ambulatoria. Consulta2

Consultation of Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Consulta

Facilities of Pediatrics Department.

 

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Consulta1

Pacient in consultation at Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Despatx

Facilities of Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Despatx2

Facilities of Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Despatx3

Facilities of Pediatrics Department.

Paido Salut Infantil. Consulta pediàtrica ambulatoria.Sala Proves

Pacient at Pediatric Review.

Pacient at Pediatric Review: hearing control.

Waiting room.

Waiting room.

Facade of University Hospital Quirón Dexeus.

Facade of University Hospital Quirón Dexeus.

Hospital hall.

Hospital facilities.

Sala de hospitalización.

Neonatology Service.

Hospital facilities.

Pediatric emergencies.

Consultation.

Consultation.

Hospital facilities.

Part of the medical equipment.

Hall staff.

Hall staff.

Facade of University Hospital Quirón Dexeus.

Facade of University Hospital Quirón Dexeus.


contacte

Ens trobaràs a:

contacte