Dra. Cristina Bonjoch Marí

PEDIATRIA

Pediatra d’atenció primària
Vacunes i prevenció d’infeccions
Alimentació infantil
Pediatria general
Consultori Online

Dra. Mariona Roger Azemar

PEDIATRIA

Pediatra d’atenció primària
Experta en vacunes
Alimentació infantil
Pediatria general

Dra. Luz Santana Sandoval

PEDIATRIA | GASTROENTEROLOGIA

Pediatra d’atenció primària
Alimentació infantil
Gastroenterologia pediàtrica

Dra. Grisel Vilagrasa Restifo

PEDIATRIA

Pediatra d’atenció primària
Especialista en malalties infeccioses pediàtriques
Atenció al nen viatger
Pediatria general

Dra. Mireia Arnán Amat

AL·LERGOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatra especialista en al·lergologia infantil
Proves cutànies d’al·lèrgia ambiental, alimentària i de contacte
Tractament de les malalties al·lèrgiques
Immunoteràpia

Dr. Santiago Nevot Falcó

AL·LERGOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatre especialista en al·lergologia infantil
Proves cutànies d’al·lèrgia ambiental, alimentària i de contacte
Tractament de les malalties al·lèrgiques
Immunoteràpia

Dr. Javier Mayol Gómez

CIRUGIA PEDIÀTRICA i NEONATAL

Cirurgià pediàtric i neonatal
Adjunt a l’Àrea del Cor del Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona
Cirurgia pediàtrica ambulatòria a l’Hospital Universitari Dexeus
Expert en problemes quirúrgics freqüents en la infància

Dra. Sonia Pérez Bertólez

CIRUGíA PEDIÀTRICA, NEONATAL Y UROLOGIA

Cirurgiana pediàtrica i neonatal
Urologia pediàtrica
Adjunta a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Cirurgia pediàtrica ambulatòria i complexa a l’Hospital Universitari Dexeus
Cirurgia mínimament invasiva: endoscòpia, laparoscòpia, retroperitoneoscòpia, toracoscòpia, endourologia
Experta en problemes quirúrgics freqüents de l’infant

Dr. Xavier Tarrado Castellarnau

CIRUGíA PEDIÀTRICA Y NEONATAL

Cirurgià pediàtric i neonatal
Cap de Servei de Cirurgia Pediàtrica de l’ Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona
Cirurgia digestiva i toràcica
Cirurgia mínimament invasiva: cirurgia toracoscòpica i laparoscòpica avançada
Cirurgia pediàtrica ambulatòria i complexa a l’Hospital Universitari Dexeus
Expert en problemes quirúrgics freqüents en l’infant

Dra. Eugenia Hernández Ruiz

DERMATOLOGIA PEDIÀTRICA

Dermatòloga
Adjunta a l’Hospital Vall d’Hebron
Dermatologia pediàtrica

Dra. Anna Castany Pich

DERMATOLOGIA PEDIÀTRICA

Dermatòloga
Adjunta a l’Hospital Vall d’Hebron
Dermatòloga adjunta Hospital Universitari d’Igualada
Dermatologia pediàtrica

Dra. María Antonia Caravaca Ribera

ENDOCRINOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatra especialista en endocrinologia infantil

Dr. Henry Marcano

ENDOCRINOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatra especialista en endocrinologia infantil
Expert en obesitat Infantil
Visites telemàtiques

Dra. Aurora Sánchez Díaz

GENÈTICA PEDIÀTRICA

Metgessa adjunta del servei de bioquímica i genètica molecular de l’Hospital Clínic de Barcelona
Genètica clínica
Consell genètic d’anomalies congènites en diagnòstic prenatal i postnatal

Dra. Marta García Bernal

HEMATOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatra especialista en hematologia pediàtrica
Adjunta d’hematologia pediàtrica a l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i al Consorci Sanitari de Terrassa.
Estudi i tractament de les anèmies, patologies de les plaquetes i els leucòcits
Trastorns de la coagulació

Dr. Santiago Candela Cantó

NEUROCIRUGIA PEDIÀTRICA

Neurocirurgia pediàtrica
Especialista sènior al Servei de Neurocirurgia a l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona
Cirurgia de l’epilèpsia i dels trastorns del moviment
Cirurgia craniofacial
Tractament de l’espasticitat
Neuroendoscòpia pediàtrica
Tractament de l’espina bífida

Dra. Julieta Gonzalez

NEUROLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatra MD, PhD
Màster en Neuropediatria, Universitat de Barcelona
Màster en Neurociències, Universitat de Barcelona
Investigadora Clínica Fundació Sant Joan de Déu de Barcelona

Dr. Juan Ramón Boj Quesada

ODONTOPEDIATRIA

Odontopediatre
Catedràtic d’Odontopediatria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona

Dra. Elena Casañas Zamorano

ODONTOPEDIATRIA

Odontopediatra
Ortodoncista

Dra. Deyanira Díaz Patiño

ODONTOPEDIATRIA

Odontopediatra
Ortodoncista

Dra. Mónica Huerta Díaz

ODONTOPEDIATRIA

Odontopediatra

Dra. Vanessa Pérez Pérez

ODONTOPEDIATRIA

Odontopediatra

Dra. Patrícia Cubells Ricart

TRASTORNOS RESPIRATORIOS OBSTRUCTIVOS DEL SUEÑO

Ortopedista orofacial pediàtrica
Especialista en disfuncions orofacials
Experta en Trastorns Respiratoris Obstructius del Son (TROS)
Tractament Ortopèdic Orofacial Pediàtric

Dr. Josué Huertas Guzmán

PNEUMOLOGIA PEDIÀTRICA

Pediatre especialista en pneumologia Infantil

Dra. Marisa Cabrera González

TRAUMATOLOGIA PEDIÀTRICA

Cirurgia ortopèdica i traumatologia infantil i adolescent
Cap de Secció de COT a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona
Unitat de malformacions congènites i traumatologia pediàtrica general
Experta en malformacions congènites de les extremitats i el seu diagnòstic prenatal
Medicina esportiva relacionada amb l’aparell locomotor

Lda. Anna Claret i Martín

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció de 5 a 18 anys
Valoració diagnòstica i tractament.
Assessorament (pautes) a famílies i escoles.
Dificultats / Trastorns d’aprenentatge
TDA/TDAH
Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge
Discapacitat Intel·lectual / Intel·ligència límit / Baix rendiment cognitiu
Dificultats emocionals/conductuals associades a la discapacitat cognitiva.

Dra. Nuria Gómez Barros

EPSIA-DEX | PSIQUIATRIA

Lda. Anna Miralles Fusté

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Valoració diagnòstica, tractament, pautes a pares i escoles.
Edats 0 a 6 anys.
• Atenció precoç: dificultats en el desenvolupament (cognitiu, del llenguatge i de socialització), dificultats de conducta i en la criança.
Edats 6 a 18 anys.
• Dificultats d’aprenentatge (Dislèxia, Discalcúlia, Disortografia)
• Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)
• Baix rendiment cognitiu.

Lda. Estela Lopez Masramon

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció: de 6 a 18 anys
Valoració (diagnòstic), intervenció i assessorament familiar i escolar de:
– Trastorns d’aprenentatge: dislèxia, discalcúlia, disortografia
– Trastorn per Déficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
– Altes capacitats intel·lectuals
– Baix rendiment intel·lectual
– Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)
– Dificultats d’aprenentatge o d’atenció

Lda. Sonia Ricart Palau

EPSIA-DEX | PSICOLOGIA

Diagnòstic, orientació, prevenció i tractament a nens i adolescents de 0 a 18 anys.
Trastorns emocionals i de conducta: Dificultats de relació, trastorns de l’estat d’ànim, de l’alimentació, de la son, psicosomàtics…
Trastorns del desenvolupament de 0 a 4 anys. Orientació als pares en la criança del nadó.
Atenció a l’adolescent i orientació als pares.

Lda. Marta Sanz Palau

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció dels 5-18 anys en:
Diagnòstic Neuropsicològic (català, castellà, English)
Trastorns de l’ Aprenentatge (Dislèxia, TDAH, Discalcúlia)
Trastorns neurodesenvolupament
Dany Cerebral Adquirit
Assessorament escolar
Psicòloga General Sanitària

Lda. Maite González Meler

EPSIA-DEX | LOGOPEDIA

Atenció: a partir de 2 anys.
Errors de pronunciació (dislàlies).
Inici tardà del llenguatge.
Dificultats del llenguatge (TDL/TEL).
Alteracions del ritme de la parla (disfèmia, taquifèmia).
Alteracions funcionals de la veu (disfonia).
Dificultats en l’inici de la lecto-escriptura. Dislèxia.
Teràpia miofuncional.
Deglució atípica.
Assessorament a famílies i escoles.

Lda. Nuria Torrent Grima

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció dels 5 als 18 anys.
Avaluació i Tractament:
Dificultats / Trastorns d’aprenentatge (Dislèxia, Discalcúlia, Trastorn d’Aprenentatge No Verbal)
Trastorns de llenguatge (TDL)
Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA/H)
Baix rendiment cognitiu

Dra. Virgínia Trèmols Montoya

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció entre 3 i 18 anys
Diagnòstic i tractament dificultats d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disortografia)
Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat
Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge
Valoració altes capacitats
Orientació Professional

Lda. Amaia García Rodriguez

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Atenció edats entre 3 i 18 anys
Valoració, diagnòstic i intervenció:
Atenció primerenca (a partir de 3 anys)
Retràs Global del Desenvolupament
Trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia, disortografia)
Trastorn por Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH)
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge (TDL)
Baix rendiment cognitiu
Assessorament a escoles i families

Lda. Berta Fernandez

EPSIA-DEX | NEUROPSICOLOGIA

Edats: entre 5 i 18 anys d’edat
Atenció:
o Trastorn específic de l’Aprenentatge
o Trastorn per dèficit de atenció/hiperactivitat (TDAH)
o Discapacitat intel·lectual
• Trastorn de la comunicación, del llenguatge i de l’expressió

Lda. Patricia Borrellas Mendoza

LOGOPEDIA

Atenció: de 0 a 18 anys.
Valoració i atenció logopèdica
Especialitats: Neonats
Inici tardà del llenguatge -Late Talker- (a partir 2 anys).
Dificultats de llenguatge (TDL/ TEL)
Errors de pronunciació (dislàlia)
Teràpia miofuncional
Deglució atípica
Llenguatge en Trastorn Espectre Autista (TEA)
Errors de pronunciació (dislàlia)
Dificultats inici lectoescriptura. Dislèxia.
Assessorament a famílies i escoles.

Lda. Agatha Figuerola Piulats

PSICOLOGIA

Atención entre 0 y 12 años
Atención primerenca des de 0 años
Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, de separación, miedos y fobias)
Pautas de crianza y psicoeducativas para las famílias (conducta, alimentación, sueño)
Transtornos de la eliminación (encopresi, enuresi, higiene del esfínter)

Lda. Maria Caral Serradell

PSICOLOGIA

Psicologia de l’adolescente (a partir de 12 anys)
Especialista en trastorns de la conducta alimentària
Problemes emocionals i d’autoestima
Problemes de conducta
Conflictes familiars
Addicció noves tecnologies

Lda. Xènia Moliner Rodrigo

PSICOLOGIA

Atenció dels 4 als 18 anys
Alteració de la conducta vinculada a TDAH i regulació de la conducta
Trastorns emocionals (ansietat, depressió, TOC, pors, fòbies)
Trastorn de l’Espectre Autista lleu-moderat
Gestió del conflicte familiar (separacions i divorci)

Lda. Alba Foncuberta

PSICOLOGIA

Franja d’edat: entre 3 i 18 anys.
Acompanyament psicoterapèutic en:
– Processos de vinculació afectiva en casos d’adopció
– Processos de dol
– Conflictes relacionals entre pares i fills/es
– Processos maduratius de nens/es i adolescents, i les seves famílies.
– Processos de divorci
– Necessitats emocionals derivades de trastorns de l’aprenentatge.
– Baixa autoestima.
– Bulling

Susana García

PERSONAL D’INFERMERIA

Angie Vallhonrat

PERSONAL D’INFERMERIA

Teresa Carretero

PERSONAL D’INFERMERIA

Yolanda Cordero

PERSONAL D’INFERMERIA

Eva Costa

PERSONAL D’INFERMERIA

Nerea Sanés

PERSONAL D’INFERMERIA

Alicia Hernández

PERSONAL D’INFERMERIA

Irina Pascual

PERSONAL D’INFERMERIA

Imma Juan

PERSONAL D’INFERMERIA

Silvia Mercader

PERSONAL D’INFERMERIA

Susana Monclús

PERSONAL D’INFERMERIA

Marta Martínez

PERSONAL D’INFERMERIA

Inara Cano

PERSONAL D’INFERMERIA

Teresa Salas

PERSONAL D’INFERMERIA

Maria Trinidad Travé

PERSONAL D’INFERMERIA

Carlota Trinxet

PERSONAL D’INFERMERIA

Elisabeth Aguirre

PERSONAL D’INFERMERIA

contacte

Ens trobaràs a:

contacte