12 gener, 2016 Paido Salut Infantil

Polls!

http://www.guiainfantil.com/salud/higiene/piojos.htm

http://www.guiainfantil.com/salud/higiene/piojos.htm

L’insecte Pediculus humanus capitis és el vulgar, i molt molest per nens i pares, poll del cabell, però també el podem trobar a les celles i a les pestanyes (tot i que cal assegurar-se que es tracti de l’espècie capitis).

Per què poden sobreviure tant temps al cap?

Doncs perquè tenen l’aliment que necessiten al seu abast ja que s’alimenten de la sang del cuir cabellut vàries vegades al dia. Malgrat això no es coneixen cassos de malalties que s’hagin transmès pels polls del cap.

Qui pot tenir polls al cap?

Qualsevol persona amb cabells, però és més freqüent en nens escolaritzats, des de llars d’infants, a escolars que són els que s’infesten amb més freqüència i actualment, des de la moda dels “selfies”, els adolescents. Els familiars convivents de nens infestats també poden contraure polls.

Com s’encomanen els polls?

Els polls ni venen dels animals domèstics, ni salten ni volen. S’encomanen per contacte directe amb el cabell d’una persona infestada. També a través de perruques, barrets, bufandes i abrics de persones que en tenen, i també a partir d’objectes d’us personal com pintes, raspalls, clips i cintes pel cabell i tovalloles que es comparteixin amb algú que tingui polls.  Moltes cops es detecten després de campament i colònies, activitats esportives, festes de pijames . També a través de coixins, estores i sofàs on han estat recentment persones infestades.

La transmissió a través d’objectes és possible sempre i quan hagin passat menys de 48 hores entre el contacte amb la persona infestada i la no infestada.

La higiene personal o el nivell de neteja de l’escola o de casa no té cap relació amb la infestació per polls.

Què trobem en el cap d’un nen amb polls?

Possiblement quan els pares s’adonen que el nen o nena té polls troben les tres formes del paràsit:po

                . Les llémenes o ous que els ha posat la femella adulta del poll i ben a prop de l’arrel del cabell. Es queden molt enganxades, són tant petites com el nus d’un fil de cosir i molt difícils de veure-les si no es busquen. Acostumen a tenir un color blanc/groc/gris, però de vegades poden adoptar el color del cabell on són. Tot i que es poden confondre amb caspa, el fet que les notem “enganxades” al cabell ens ha de fer sospitar en la possibilitat de ser ous de polls. Un cop feta la “posta”, els ous triguen uns 8 dies en madurar i donar lloc a nous polls. Els ous que estan a punt d’obrir-se estan a menys de 5 mm de l’arrel del cabell. Les llémenes que estan a més d’aquesta distància acostumen a estar buides o bé no són viables. Les llémenes moren  en una setmana si no poden obrir-se en  un cuir cabellut.

                . Les nimfes. Quan es trenca la llémena apareix la nimfa que també s’alimenta de sang i triga uns 8-12 dies en convertir-se en un poll adult. La nimfa, que no posa ous, morirà en poques hores si no s’alimenta.

                .El poll adult, que pot arribar a mesurar 2-3 mm. pot arribar a viure fins a un mes mentre s’alimenti de sang, però morirà en un o dos dies si no té un cuir cabellut per alimentar-se.  Els polls femella són més grans que els mascles i poden arribar a posar de 6 a 10 ous cada dia.

On es troben els polls amb més freqüència?

Els polls, i per tant les llémenes, tenen especial predilecció per la zona del voltant de les orelles i en la part occipital del crani.

Què li passa al nen que té polls?

Li pica el cap!! Fins que el pediatre no us digui el contrari si un nen es rasca molt sovint el cabell és que té polls. Altres símptomes seran , per exemple, irritabilitat, problemes per dormir (el poll és més actiu en la foscor). De vegades si el nen es rasca molt i fa ferides, aquestes poden sobreinfectar-se.

Les piscines poden transmetre polls?

Sembla confirmat que els polls poden sobreviure sota l’aigua vàries hores i a més a més, el clor no els mata. Malgrat això com que s’enganxen tant bé al cabell humà és difícil que es puguin transmetre a través de l’aigua de les piscines.

I si repassant els cabells trobem llémenes més enllà de 5mm de l’arrel del cabell i cap, però cap, nimfa ni poll adult, cal tractar?

No, si són llémenes velles i no hi ha polls vius només cal retirar les llémenes, res més.

Sobre el tractament

Després de fer servir el tractament que li haurà recomanat el seu pediatre cal passar la llemenera cada 2 dies durant 2-3 setmanes per assegurar l’eliminació de totes les llémenes. Tres “pentinades” en dies diferents sense troballes indica una bona eradicació. Cal disposar d’una bona llemenera, millor si és metàl·lica, i tenir el cabell ben desenredat abans de passar-la. Sovint caldrà treure les llémenes manualment, amb els dits. No hi ha cap producte que elimini les llémenes, no hi ha més remei que treure-les.

Quan es troben polls a un membre de la família cal revisar-los a tots per poder fer el tractament al mateix temps.

Tots els objectes utilitzats per la persona infestada com bufandes, barrets, coixineres, llençols, tovalloles que hagin estat en contacte al menys les darreres 48h cal rentar-les amb aigua a més de 50ºC i si és possible assecar-los amb assecadora amb aire calent. El que no es pugui rentar cal segellar-ho en una bossa de plàstic uns 15 dies per assegurar la mort de les llémenes per si de n’hi han. Els objectes de superfície rígida com les pintes caldrà segellar-los també en una bossa de plàstic però un mínim de 48 hores. L’aspirador ajuda a eliminar cabells del terra que pugui estar infestats.

Hi ha alguna manera de prevenir la infestació per polls?

Portar els cabells recollits o curtets baixa les probabilitats d’infestar-se.

En èpoques de més avisos socials passar la llemenera un cop per setmana per poder “pescar” el més aviat possible els polls adults abans que es reprodueixin gaire. Per exemple quan l’escola envia avisos per escrit sobre l detecció de polls a l’escola.

Els productes que s’anuncien per aplicar tòpicament al cabell a l’estil d’un repel·lent no han demostrat la seva eficàcia , i a més no deixen de ser productes tòxics, així que millor evitar fer-ne ús.

Un cop eliminats els polls vius, els nens poden tornar a l’escola. Això sí, els dies següents, és molt important que els pares es dediquin a revisar i eliminar les llémenes que quedin.

Font : CDC

, , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte