Prodiscat Pediàtric

28 març, 2022
28 març, 2022 Paido Salut Infantil

Prodiscat Pediàtric

QUÈ ÉS LA DISLÈXIA?
La Dislèxia Evolutiva és una alteració del desenvolupament neurològic, que condiciona una dificultat fonològica específica per a l’adquisició i consolidació del llenguatge escrit, en absència d’altres factors causals, com ara la deficiència intel·lectual, els dèficits sensorials perifèrics, sempre en presència d’una escolarització convencional.
La Dislèxia és el trastorn de l’aprenentatge més prevalent entre la població (5-15%). Es manifesta en una dificultat d’automatització, especialment en la lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic.
Es tracta d’un trastorn crònic que varia en graus de severitat, afectant les habilitats lingüístiques associades amb la lectura i l’escriptura.

PRODISCAT PEDIÀTRIC. QÜESTIONARI DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ DE LA DISLÈXIA PER A PEDIATRIA
L’ objectiu del present qüestionari és proporcionar a l’Equip de Pediatria una eina ràpida i acurada de detecció de signes de risc per a la Dislèxia Evolutiva.
Proposem fer unes preguntes significatives, coincidint amb les revisions periòdiques, de tal manera que una resposta majoritària positiva aconselli al
pediatra la derivació al Logopeda/Neuropsicòleg/Psicopedagog, establint una xarxa professional de qualitat que vetlli per a l’atenció de les necessitats de la població infanto-juvenil.
Com que el tractament és més efectiu si comença en les primeres etapes del desenvolupament del llenguatge, és fonamental poder detectar de manera
precoç el risc de la Dislèxia Evolutiva o bé la seva presència, segons l’edat del nen.
No ha de sorprendre que les preguntes semblin massa senzilles per a cada grup d’edat, ja que cal que detectin els nens amb dificultats significatives.

Podeu accedir al qüestionari complert clicant PRODISCAT_PEDIATRIC_logos_actualsvalidacio.

, , , , , , , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte