Projecte d’Epsiadex per ajudar en l’ensenyament de nens que ho necessiten

25 abril, 2018
25 abril, 2018 Paido Salut Infantil

Projecte d’Epsiadex per ajudar en l’ensenyament de nens que ho necessiten

A Catalunya tenim una elevada taxa de fracàs escolar i d’abandonament escolar, aproximadament superior al 30%. Aquest fracàs condiciona el desenvolupament de la persona i compromet el seu accés al món laboral.

Hi ha estudis que confirmen que l’educació és clau per a trencar la condemna de cronicitat en situació de vulnerabilitat i proporcionar recursos a aquests alumnes per a sortir d’aquesta condició.

La Fundación Alisio té com objetiu invertir recursos econòmics per a millorar les condicions d’aprenentatge de nens que viuen en situació desafavorida. Des del Departament de Pediatria de Dexeus hem iniciat un conveni de col.laboració amb la Fundación Alisio per ajudar aquests alumnes fent diagnòstics de possibles trastorns d’aprenentatge i posteriors tractaments al mateix entorn escolar. Volem que aquest ajut proporcionin als alumnes efectes duraders en el temps i que es puguin transferir a nous alumnes.

Comptant amb el vist-i-plau del Departament d’Ensenyament, des de gener de 2018 l’Equip de Psicologia, Psiquiatria i Logopèdia (EPSIADex) del Departament de Pediatria de Dexeus i en col.laboració amb la Fundación Alisio, hem iniciat la nostra intervenció a l’Escola Bon Pastor.

Al Bon Pastor hi ha coses allunyades de la nostra realitat quotidiana. Molts alumnes tenen històries familiars que per a nosaltres són impactants. La feina allà és molt valuosa per a nosaltres, ens hem trobat un equip acollidor i molt col·laborador i uns alumnes encantats de rebre el nostre ajut.

Proporcionem als alumnes un servei que no es dóna des de les escoles i que des de la sanitat pública tampoc i, per tant, donem resposta una necessitat que no està coberta. D’aquesta manera podem aportar a aquest col·lectiu de nens, molt penalitzats per a la seva realitat socioeconòmica i les seves dificultats, una palanca des de la qual puguin tenir unes oportunitats que, per entorn, no tenen.

Estudis europeus demostren que hi ha una correlació positiva entre poder diagnosticar i tractar els trastorns d’aprenentatge i el futur seguiment escolar dels alumnes