17 setembre, 2015 Paido Salut Infantil

Què s’ha de considerar a l’escollir una activitat extraescolar

eeLes vacances han quedat enrere. Tornen a sonar els despertadors i comença la carrera matinal d’esmorzar, pentinar-se, rentar dents, vestir-se… I sortir de casa amb tot a punt i anar a l’escola. Cadascú carrega la seva pròpia motxilla de llibres i responsabilitats: escola, feina… I quan encara estem endinsant-nos de nou a la rutina, hem de pensar i triar en què ocuparan el temps de fora de l’escola els nens: les extraescolars.

D’assortit n’hi ha moltíssim: des de la pròpia escola fins a serveis especialitzats de qualsevol disciplina que ens poguem imaginar: dansa, música, esport, art i activitats plàstiques, idiomes, cuina, robòtica, ludoteca… Però, què entenem per activitat extraescolar? És una activitat que es realitza a més a més de l’escola (extra prové del llatí i vol dir fora de). Els nens el que entenen és que ha de ser una activitat gratificant i de lleure, que els faci gaudir i passar una bona estona. I els adults, que són els qui signen, tenen en compte aquesta premisa? Sovint la tria d’activitats es fa en funció de l’horari de feina dels pares i viabilitat de recollida i transport, actuant la necessitat per davant l’interès.

. Aspectes a considerar

El que nosaltres recomanem és primer de tot tenir en compte l’horari del nen i les hores que està fora de casa: no només l’estona que està a l’escola, també la durada del seu transport d’anada i tornada. En aquest punt és important destacar que és fonamental que els nens tinguin temps de poder jugar amb les seves joguines, tinguin temps de relaxar-se i d’arribar a l’hora de sopar havent baixat el ritme, sense presses ni pressions per poder anar a dormir amb un nivell d’activació baix. Una de les demandes més habituals que ens trobem a la consulta és la dificultat de gestió del temps de la tarda en les famílies: problemes per fer els deures, per entrar a la dutxa, per sopar i anar a dormir a l’hora…

Un altre aspecte essencial és l’interès del nen. Sempre serà més profitós passar una estona fent una activitat que els resulti agradable i de goig que no una activitat que costi i esdevingui feixuga. Per poder mantenir la motivació l’activitat ha de ser reforçant, ha d’engrescar. Considerar l’opinió del nen és una manera de treballar la responsabilitat i afavorir l’autonomia i presa de decisions.

Molt important és també observar i ser conseqüents amb la criatura. Cal contemplar amb sinceritat i de manera objectiva les capacitats cognitives i físiques del nen. Una estimulació a dosis adequades potenciarà la capacitat del nen (objectiu de l’activitat), però si fem una sobreestimulació o hiperexigència, el seu rendiment, motivació i humor es veuran afectats.

Es més aconsellable que nen no tingui cada dia una activitat extra fora de l’escola. Els nens han d’anar al parc i també han d’estar a casa i poder jugar. Fins i tot han de poder badar i avorrir-se! L’aprenentatge no només s’aconsegueix en situacions reglades i acadèmiques. El joc és necessari i imprescindible per l’aprenentatge i el desenvolupament del nen. Igualment l’estona de descans i relació familiar.

 . És recomanable fer les activitats fora de l’escola o a la mateixa escola?

Dependrà de cada nen en particular. Hi ha nens a qui els beneficiarà fer una activitat a l’escola per enfortir vincles amb els companys i mostrar un punt fort no pròpiament acadèmic. Hi ha nens per als quals és important relacionar-se amb altres nens de fora del seu àmbit quotidià per tenir nous amics o buscar cercles amb el mateix interès.

Hi ha escoles que ofereixen la possibilitat de realitzar les activitats al migdia, abans o després de dinar. L’hora és molt bona ja que aquest fet farà que per la tarda no hagin d’invertir més hores en activitats, però no hem de caure en l’error de pensar només en la conveniència de l’horari ja que l’espai i estona del pati els ajuda a relacionar-se amb els seus iguals i poder fer jocs i establir relacions socials, aspecte molt important pel desenvolupament afectiu del nen.

. Classes particulars i reforç

Les activitats fora de l’escola de tipus cognitiu requereixen un esforç. La criatura ha de continuar ‘treballant’ i mantenir l’atenció i la concentració després de la jornada escolar. En molts casos són necessàries i sempre han d’anar encaminades a ajudar i acompanyar el nen en el seu procés d’aprenentatge. Cal que senti que se l’ajuda i no que li suposa una càrrega extra.

Aquesta tria ha de tenir l’objectiu d’estimular cognitiva, afectiva i socialment al nen i l’ha d’enriquir en el seu òptim desenvolupament valorant, acceptant i actuant en harmonia amb la totalitat de les seves capacitats i potencialitats.

Anna Claret i Martín, Psicòloga infantil i juvenil     benestarinfantil.blogspot.com.es

,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte