La Unitat de Neonatologia de l’Hospital Universitari Quirón Dexeus ofereix atenció mèdica especialitzada als nounats prematurs, amb patologies mèdiques o que necessiten cirurgia.

La unitat està dotada amb els recursos humans i tecnològics propis d’una unitat de nivell IIIb, o de màxima complexitat assistencial.

Al mateix temps, també s’atorga una gran importància als aspectes no purament tecnològics destinats a millorar el benestar i el neurodesenvolupament dels nounats ingressats, a través de les anomenades Cures Centrades en el Desenvolupament, o CCD.

Cures Centrades en el Desenvolupament, CCD

Són un conjunt d’actuacions dirigides a optimitzar l’entorn en les unitats de vigilància intensiva neonatal, perquè no exerceixi un impacte negatiu sobre el desenvolupament del nounat. El sistema nerviós del prematur precisa un entorn favorable per desenvolupar-se de manera organitzada. Les CCD es basen en aquests conceptes i en la interacció dinàmica entre el nounat, l’ambient i la seva família. Comprenen aspectes com el macroambient (il·luminació, sorolls) i microambient (posició del nounat, mètode cangur, manipulacions, dolor).

La implantació de les CCD en les unitats neonatals per tot el món s’ha consolidat com una nova manera d’entendre la medicina neonatal, més humana i amb beneficis sobre el futur dels petits pacients que atenem.

Els pares, partícips actius

Durant l’ingrés, el paper de la família és essencial. Es fonamenta el vincle afectiu entre els pares, que són els cuidadors naturals, i el nounat. La família és el referent permanent i el nen té dret al fet que els seus pares col·laborin en les seves cures. Per aquest motiu afavorim l’entrada lliure a la unitat i la participació activa dels pares, tant en les cures com en la presa de decisions.
Mètode Cangur: una bona alternativa a la incubadora!
El mètode cangur afavoreix el vincle afectiu entre els pares i el nounat, augmenta el seu benestar i ajuda a reduir l’angoixa de la separació del fill ingressat. Entre els beneficis per al nen destaquen també:Millora del control de la temperatura corporal
Afavoreix l’estimulació tàctil, olfactòria, auditiva i visual del nounat
Afavoreix la lactància materna
Disminueix el risc de contreure infeccionsL’ambient contribueix a l’organització del cervell en desenvolupamentL’úter matern ofereix unes condicions idònies per al desenvolupament del fetus. Ho protegeix dels estímuls externs (no hi ha llum) i dels sorolls (interns, suaus i atenuats). Si el nounat és prematur, es desenvolupa fora de l’úter, i una estimulació excessiva en la unitat de neonatologia pot produir-li estrès i irritabilitat, interferir en el seu patró del somni, reduir el seu augment de pes, etc.

És important mantenir la unitat neonatal en un ambient el més semblat possible a l’úter matern. Per això tenim la sala en penombra i les incubadores dels nounats molt prematurs protegides amb cobertores. Per disminuir el nivell de soroll, parlem en veu baixa i silenciem els telèfons mòbils. La incubadora és com una caixa de ressonància, i el prematur percep qualsevol soroll amplificat. Hi ha sistemes d’alarma lluminosa que ens avisa quan s’excedeix el límit recomanat de decibels.


La posició i la contenció en la incubadora ajuda a la plasticitat
El manteniment d’una postura adequada ajuda al correcte desenvolupament del sistema nerviós del nounat. Utilitzem diferents mesures de contenció perquè el nen desenvolupi una postura el més semblant possible a la qual tindria dins de l’úter matern:De costat: braços i cames flexionats, mans prop de la cara, peus que es puguin tocar, esquena flexionada i envoltada d’elements de contenció (nius, envoltar-los amb les mans, etc.)
De cap per amunt: mans cap a la línia mitjana del cos, cames flexionades, elements de contenció i cap lleument lateralitzada.Com s’alimenten?

La llet materna és la idònia per al nounat, i els seus avantatges es multipliquen en els prematurs: és més fàcil de digerir, ajuda a engegar la funció intestinal immadura i protegeix contra infeccions.

Quan el vostre fill ingressa, ensenyem a les mares a utilitzar el treu llets per extreure’s la llet des de les primeres gotes de calostre,  així com el funcionament del circuit d’emmagatzematge i conservació.

Fins a les 34-45 setmanes, els prematurs no tenen la capacitat completa de menjar per boca, coordinant la succió, deglució i respiració. S’alimenten mitjançant sondes que introduïm per boca o nas fins a l’estómac. L’entrenament per a la futura alimentació per boca comença a partir de les 29-32 setmanes i és progressiu i individualitzat. La cavitat oral és una de les zones més sensibles del bebè, i es poden dur a terme nombroses accions per afavorir l’aprenentatge de l’alimentació. Els pares participareu activament i us ensenyarem a fer-ho.

Què fem perquè no sofreixin dolor?

Durant l’estada dels nounats en la unitat neonatal es duen a terme procediments necessaris per a la seva curació, però que poden  produir-los dolor o incomoditat: puncions per a anàlisis, col·locació de vies, exploracions mèdiques, etc. Depenent del grau de dolor possible d’un procediment concret, utilitzem diferents nivells d’analgèsia: l’ús de sacarosa (sucre dissolt en aigua), embolicar al nen amb les mans, per exemple, són actes rutinaris per a la realització de puncions analítiques, col·locació de vies i col·locació de pendents en nenes. Quan el dolor és més important (intubacions, drenatges, post intervencions o nens amb ventilació assistida), poden precisar calmo-analgèsia amb fàrmacs més potents, sempre en dosis adaptades a la seva situació.

 

Servei d’Atenció Neonatal (Nursery) i Unitat de Neonatologia de l’Hospital Quirón Dexeus

Aquest servei està compost per un equip de mèdics pediatres i neonatòlegs, infermeres i puericultores. Som professionals que treballem per la salut del nounat i per donar suport als pares abans, durant i després del naixement del seu fill.

Durant la gestació

Possibilitat de visites prenatals amb el neonatòleg: en algunes situacions que poden donar-se durant l’embaràs, la visita dels pares amb un neonatòleg del nostre equip pot aportar informació sobre el pronòstic del nen i l’escenari que pot produir-se després del part. És el cas del diagnòstic d’anomalies en l’ecografia prenatal o de l’ingrés de la mare per risc de part prematur. El vostre metge obstetra us oferirà una visita prenatal amb el neonatòleg.

El part i la importància del contacte pell a pell als primers moments

El contacte pell a pell és el mètode recomanat actualment per les societats científiques per a nounats sans en el post part. Consisteix a col·locar al nounat en contacte directe, immediat i continu sobre el pit de la mare durant les primeres hores després del part, evitant en la mesura del possible les separacions. Poden dur a terme aquest mètode els nounats sans a terme que estiguin en bones condicions. L’observació dels professionals especialitzats a atendre nounats en sala de parts és suficient per determinar si l’estat del bebè és correcte. Un nounat que plora i es calma al contacte amb la mare, esternuda per expulsar secrecions o es manté alerta i es mou, mostrant un to correcte, solament necessita les cures de la seva mare.

Per què el pell a pell?

L’hàbitat natural del nadó és la seva mare. El contacte amb ella ho protegeix, afavoreix el vincle, estimula el seu sistema immunològic i facilita una millor adaptació a la vida extrauterina, asseient les bases per a una lactància materna amb èxit. Si la mare no està disponible per al pell a pell, a causa de no trobar-se bé o altres circumstàncies (com per exemple, que hi hagi bessons) el bebè també pot realitzar-ho amb el pare.

En tota situació necessària, el pediatre neonatòleg acudeix a la sala de parts per valorar l’estat del nounat i atendre-li.
De la sala de parts a l’habitació

Una vegada que la mare arriba a l’habitació al costat del seu fill, la puericultora li realitza els primers controls, incloent-hi pes i talla.  Mare i fill romanen junts a l’habitació durant tota l’estada a l’hospital del període post part. És el que es coneix com rooming in, i és la modalitat d’atenció al nounat que es recomana en els serveis de neonatologia actuals. El rooming in afavoreix el vincle i la lactància materna, facilita que els pares i fills vagin reconeixent-se mútuament i disminueix els riscos derivats de la separació. Si la mare presenta algun problema que dificulti la seva capacitat per encarregar-se del nounat, les puericultores li donaran suport durant les hores que sigui necessari.

Els primers dies després del part

El pediatre realitza dues exploracions a tots els nounats sans: una el primer dia després del part i una altra el dia en què nounat i mare tornan a casa. Durant tota l’estada a l’hospital, el pediatre passa visita diàriament per l’habitació. Hi ha pediatres especialitzats en neonatologia disponibles les 24 hores del dia per atendre al nounat en cas que sorgissin problemes. Les puericultores realitzen l’assessorament en lactància i cures del nounat durant les 24 hores i els controls rutinaris (prova del taló, pes). Les infermeres de la Unitat de Neonatologia s’encarreguen de realitzar anàlisi quan són necessaris.

El nostre hospital té el guardó d’Hospital Amic dels Nens, atorgat per la UNICEF, en reconeixement a la seva tasca de promoció de la lactància materna. En sortir d’alta, també us oferirem la possibilitat d’acudir al nostre grup de recolzament en lactància materna, que es reuneix setmanalment i ofereix un telèfon de consulta. També podeu assistir abans del naixement del vostre nadó.

Altres exploracions rutinàries:

El programa de garbellat neonatal (prova del taló)

Alguns nounats que no presenten cap simptomatologia en néixer i amb exploració física normal, poden estar afectats per alguna alteració genètica o embrionària que més endavant podria derivar en lesions greus. El programa de garbellat neonatal, promogut i finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu la detecció de 20 malalties metabòliques hereditàries, l’hipotiroïdisme congènit agut i la fibrosis quística durant els primers dies de vida. Si aquestes malalties es diagnostiquen precoçment, es poden tractar amb eficàcia.

Aquesta prova es realitza extraient unes gotes de sang del taló durant les primeres 48 hores de vida i abans de l’alta hospitalària. Els pares empleneu una fulla amb dades personals que l’hospital envia, juntament amb la mostra de sang, al laboratori encarregat de realitzar l’estudi. Abans del mes de vida del nen, els resultats són enviats a domicili.

El programa de detecció precoç de la sordesa (PEAT-C)

Un de cada mil nounats tindrà una sordesa que haurà de ser tractada perquè el nen pugui desembolicar-se globalment amb normalitat. La sordesa té unes repercussions importants en la parla i en el desenvolupament emocional, escolar i motor del nen. Aquest programa també està recomanat pel Departament de Salut en tots els nounats i nens, molt especialment en aquells que tenen factors de risc (antecedents familiars, prematuritat).

El programa es duu a terme mitjançant la tècnica dels Potencials Evocats auditius automatitzats. És una prova molt senzilla que consisteix en la col·locació d’uns auriculars a través dels quals s’envien estímuls sonors, i uns elèctrodes que permeten registrar la resposta auditiva.

contacte

Ens trobaràs a:

contacte