VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

3 octubre, 2022
Posted in General
3 octubre, 2022 Paido Salut Infantil

VACUNACIÓ ANTIGRIPAL

La grip és una malaltia infecciosa aguda, molt contagiosa, que pot ser molt greu per a certs col·lectius de risc com son els nens petits, dones gestants, persones d’edat avançada i infants i adults amb malalties cròniques que els converteixen en població de risc.

Els símptomes principals de la grip inclouen febre alta, mal de cap, malestar general, dolors musculars, tos, mal de coll, esternuts i tos, diarrees… Les complicacions principals estan relacionades amb patologia respiratòria greu com la dificultat per respirar i la pneumònia.

El virus de la grip es propaga ràpidament d’una persona a una altra des d’un dia abans d’iniciar els símptomes i fins a 7 dies després. Els nens poden ser contagiosos més temps. El contagi es produeix a través de les gotes que emet el malalt al parlar, esternudar o tossir, gotes de secrecions respiratòries que poden contenir milions de partícules virals. Quan aquestes gotes plenes de virus entren en contacte amb una altra persona a través dels ulls, nas o boca, entren en contacte amb la mucosa respiratòria del contagiat i els virus es comencen a multiplicar i a produir tota la simptomatologia.

El rentat de mans és un pilar fonamental per evitar el contagi de malalties infeccioses i no deixa de ser molt important en el cas de grip, però a més a més, la vacuna en front al virus de la grip és una mesura eficaç per a evitar-ne el contagi i , sobretot, per a evitar les complicacions associades a la grip.

Cada any l’Organització Mundial de la Salut publica les recomanacions sobre la vacunació antigripal. El Comitè Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria (CAV_AEP) adapta aquestes recomanacions a la població pediàtrica.

Actualment el CAV_AEP recomana la vacunació antigripal universal a tots infants compresos entre 6 mesos de vida i 59 mesos de vida, pertanyin o no a cap grup de risc. A més cal tenir en compte la recomanació de la vacunació de grups de risc, estiguin inclosos o no en aquesta franja d’edat. D’aquesta manera les recomanacions generals de vacunació antigripal seran:

 •  Tots els infants entre 6 – 59 mesos d’edat
 •  Infants majors de 6 mesos i adolescents que tinguin una malaltia de base que puguin augmentar el risc de complicacions en cas de patir la grip
 •  Persones majors de 6 mesos que convisquin amb persones que tinguin patologies de risc
 •  Persones majors de 6 mesos que conviuen amb infants menors de 6 mesos
 •  Tots els professionals sanitaris
 •  Embarassades en qualsevol moment de la gestació

Quines són les malalties cròniques que poden augmentar el risc de presentar complicacions en cas de patir la grip?

 • Malaltia respiratòria crònica com l’asma i hiperreactivitat bronquial, fibrosi quística, displàsia broncopulmonar, etc
 • Malalties del cor greus, congènites o adquirides
 • Malalties metabòliques cròniques com la diabetis
 • Malalties cròniques del ronyó o del fetge
 • Malalties inflamatòries intestinals. Celiaquia
 • Immunodeficiències ( sense tenir en compte el dèficit aïllat d’immunoglobulina A) congènites o adquirides a causa de medicacions necessàries per tractar altres malalties com per exemple corticoides mantinguts
 • Asplènia funcional o anatòmica
 • Malalties de la sang greus com els trastorns hemorràgics crònics, hemoglobinopaties,…
 • Malalties oncològiques
 • Malalties reumàtiques
 • Malalties neuromusculars cròniques i encefalopaties moderades o greus
 • Seqüeles de covid
 • Portadors d’implants coclears, fístules de líquid cefalorraquidi
 • Desnutrició moderada o greu
 • Obesitat mòrbida
 • Prematuritat de menys de 32 setmanes de gestació
 • Síndrome de Down
 • Tractament a llarg termini amb àcid acetilsalicílic
 • Nens i adolescents que viuen a centres d’acollida

La vacuna antigripal és segura, no té efectes adversos seriosos ni interfereix en la malaltia de base que origina la recomanació d’administrar la vacuna, per exemple: un nen diabètic que es vacuni de la grip no empitjorarà la seva diabetis.

Actualment existeixen dos tipus de vacunes, la intramuscular i l’atenuada intranassal. Ambdues són tetravalents i tenen diferent indicació segons l’edat i patologia de base que pugui tenir l’infant a qui volem protegir. Així doncs la vacuna intranassal no es pot administrar a menors de 2 anys o majors de 18 anys, ni tampoc en infants amb algunes patologies de base concretes.

En cas que sigui el primer any que l’infant rep la vacuna de la grip i tingui menys de 9 anys, necessitarà dues dosis separades per 4 setmanes. Si és més gran de 9 anys o no és el primer any de la vacunació, només cal que rebi una sola dosi.

Al·lèrgia a l’ou i vacunació antigripal

Els experts del comitè insisteixen dient que totes les persones amb al·lèrgia a l’ou també poden rebre la vacuna en front del virus de la grip en cas de necessitar-la, malgrat que en les fitxes tècniques de les vacunes inclou la contraindicació del producte en cassos d’al·lèrgia a l’ou. Com que la vacuna contra la grip procedeix de cultius en ous de gallina, poden contenir petites quantitats d’ou, és per aquest motiu que es prendran les següents consideracions:

 • Al·lèrgia lleu a l’ou que és la que s’expressa com erupció cutània /urticària, en aquest cas no hi ha cap contraindicació per administrar la vacuna
 • Al·lèrgia greu a l’ou amb símptomes de dificultat respiratòria i angioedema, en aquest cas es recomana administrar la vacuna en un centre que disposi de medis/tractament d’actuació immediata en cas de reacció al·lèrgica després de la vacuna

Una reacció al·lèrgica greu després d’haver administrat la vacuna antigripal, independentment de l’al·lèrgia a l’ou, és una contraindicació absoluta per a properes administracions de la vacuna contra la grip

Quines reaccions són les més freqüents després de la vacunació contra la grip?

Dolor i lleu inflamació al lloc de la punxada, també febre, sobretot en menors de 2 anys de vida

SI VOLS QUE EL TEU FILL MENOR DE 5 ANYS REBI LA VACUNA DE LA GRIP CONTACTA AMB NOSALTRES ABANS DEL DIA 12 D’OCTUBRE

, , , , , , , , , , , ,
contacte

Ens trobaràs a:

contacte