A més d’oferir un servei personalitzat per a cada especialitat pediàtrica, Paido Salut Infantil reforça l’atenció mèdica a través de les unitats de tractament específic d’aquelles àrees de la salut del nen i de l’adolescent que requereixen un coneixement i una cura especial.

Aquestes unitats es caracteritzen per ser multidisciplinàries, de forma que diversos especialistes es coordinen entre si, per afrontar les possibles patologies des dels diferents àmbits d’actuació.

Atenent als profunds canvis del desenvolupament físic i intel·lectual que tenen lloc amb l’entrada en l’adolescència, Paido Salut Infantil ofereix, a partir dels 12 anys, un servei d’assessorament i d’atenció específica integral de l’adolescent que posa a la disposició del jove i de la seva família una unitat de cura mèdica, ginecològic i psicològic especialitzada en la prevenció, la detecció precoç, l’avaluació i el tractament de possibles trastorns en una etapa de grans transformacions psicofísiques.

Integrants:

 • Responsable de la unitat: Dra. Núria Curell (Pediatra)
 • Ginecòloga: Dra. Núria Parera
 • Psiquiatria: Dra. Núria Gómez i Dr. Llorenç March
 • Psicologia: Llda. Maria Caral, Llda. Sonia Ricart, Llda. Xènia Moliner.
El desenvolupament dels nens està determinat per l’adquisició d’una sèrie d’habilitats a una edat cronològica concreta. En algunes ocasions pot succeir que existeixi un retard o que hi hagi dificultats en l’adquisició d’aquestes habilitats. En aquests casos és molt important un diagnòstic precís i precoç que ajudi a orientar als pares cap a un tractament individualitzat i adequat. D’aquesta manera és més possible la prevenció de futures dificultats i es millora l’evolució del nen.

La unitat està integrada per un equip interdisciplinari que ofereix diagnòstic i tractament en els trastorns del desenvolupament, així com assessorament a pares i professors. També proporciona un programa de seguiment per a nens de risc (*exprematurs, malalts crònics, malalts neurològics, etc.)

Descarregar PDF

Un equip multidisciplinari d’experts, format per un pediatre especialista en salut materno-infantil, un especialista en lactància materna i un especialista en patologia mamària, ofereix el servei de detecció i tractament dels possibles conflictes que dificulten la lactància. El diagnòstic precoç es dirigeix en particular a les ingurgitacions, mastitis, abscessos, pit i mugró dolorós, frenet lingual i trastorns tiroïdals materns.

El tractament es centra fonamentalment en el alletament i la inducció a la lactància en mares adoptives, en l’ajuda específica quan aquesta forma de nutrició del nadó finalitza i en el subministrament d’alimentació complementària. A més, de manera complementària, la unitat mèdica compta amb un servei d’assessoria prepart.

 • Responsable de la unitat: Dr. Luis Ruiz Guzmán
El 10% dels nostres nens i nenes presenten dificultats per assolir la continència urinària, tant que pel que fa al control d’esfínters diürn (edat 2-4 anys) com nocturn (5-6 anys). El fet d’existir antecedents familiars en alguns casos, sovint comporta que es trivialitzi la situació i no s’hi posi remei, tot esperant una resolució espontània, que no sempre arriba. Mentrestant, la cronificació del trastorn afecta l’autoestima del nen (pors, culpa, vergonya, aïllament social) i interfereix amb la dinàmica familiar i l’estil de vida actuals. Nosaltres entenem que l’abordatge de l’enuresi i els trastorns miccionals i funcionals exigeix un diagnòstic precoç i tractament multidisciplinari, amb estratègies ben definides i individualitzades, que s’adaptin a les necessitats del nen i la seva família.

Equip compacte multidisciplinari:

 • Nefròloga pediàtrica i coordinadora de la unitat: Dra. Lorena Fernandez
 • Cirurgiana i Uròloga pediàtrica: Dra. Sonia Pérez
 • Fisioterapeuta especialista en sòl pelvià: Sra. Yolanda Mesa
 • Psicologia infanto-juvenil: Lda. Àgatha Figerola, Lda. Ana Miralles

Descarregar PDF

Un equip multidisciplinari d’experts, format per un pediatre especialista en salut materno-infantil, un especialista en lactància materna i un especialista en patologia mamària, ofereix el servei de detecció i tractament dels possibles conflictes que dificulten la lactància. El diagnòstic precoç es dirigeix en particular a les ingurgitacions, mastitis, abscessos, pit i mugró dolorós, frenet lingual i trastorns tiroïdals materns.

El tractament es centra fonamentalment en el alletament i la inducció a la lactància en mares adoptives, en l’ajuda específica quan aquesta forma de nutrició del nadó finalitza i en el subministrament d’alimentació complementària. A més, de manera complementària, la unitat mèdica compta amb un servei d’assessoria prepart.

 • Responsable de la unitat: Dr. Luis Ruiz Guzmán
Paido Salut Infantil ofereix un servei d’assessorament mèdic i psicològic dirigit a les famílies que hagin decidit adoptar un nen.

L’objectiu fonamental de l’equip multidisciplinari d’especialistes que recolzen als futurs pares en aquest procés és aconseguir que tant l’acolliment com la integració del menor es produeixin amb totes les garanties.

Integrants:

 • Responsable de la unitat: Dra. Sol Florensa (Pediatra)
 • Pediatria: Dra. Grisel Vilagrasa
 • Neuropsicologia: Dra. Virginia Trèmols
 • Psicologia: Lda. Concepción Moya
Atès que els patrons de conducta alimentària comencen ja a fixar-se en l’edat infantil i que l’alimentació repercuteix directament en el desenvolupament físic i intel·lectual del nen, es fa especialment important inculcar uns hàbits alimentosos saludables des de la infància així com dissenyar un sistema de nutrició personalitzada, adaptada a les necessitats específiques de cada menor.

Integrants:

 • Coordinadora de la unitat: Dra. Sol Florensa (Pediatra)
 • Endocrina pediàtrica: Dra. M. Antònia Caravaca
 • Dietista-Nutricionista: Sra. Clara Gutiérrez
 • Psicòloga: Llda. Xènia Moliner

Descarregar PDF

Unitat dirigida als pacients afectats per patologies del creixement i desenvolupament, malalties òssies congènites i similars.

 • Responsable de la unitat: Dr. Josep Maria Gairi
Aquesta unitat posa a l’abast del nen la tecnologia més avançada en la detecció precoç de la sordesa. Mitjançant el test de Potencials Evocats Auditius (PEAA) s’obtenen resultats perfectament fiables que, de manera ràpida, indolora i senzilla, permeten identificar qualsevol possible disfunció de l’òrgan auditiu a partir de les 24 hores de vida del nadó.

El diagnòstic precoç de la sordesa, aquell que s’efectua abans que el menor compleixi els tres anys, permet l’aplicació ràpida del tractament, la qual cosa aconsegueix minimitzar les conseqüències que els problemes auditius generen habitualment al voltant de la capacitat comunicativa, social i cognitiva dels afectats.

 • Responsable de la unitat: Dr. Josep Maria Cubells (Pediatra)

Descarregar PDF

contacte

Ens trobaràs a:

contacte